Nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch

(Baonghean.vn) - Là địa phương trọng điểm về du lịch của tỉnh, với hệ thống di tích lịch sử - danh thắng dày đặc, trong đó có Khu di tích Kim Liên là di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia. Vậy nên  việc chấn chỉnh kịp thời, từng bước nâng cao chất lượng điểm đến cũng như vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nam Đàn là vấn đề cấp thiết. 
 
.
 
Đài Nam Đàn