Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " tỉnh, Ban chỉ đạo công tác gia đình tổ chức đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh - Giám đốc Sở VHTT và DL - Phó Ban chỉ đạo thường trực chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - thành viên Ban chỉ đạo đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và được triển khai tốt ở cơ sở. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội ngày càng hiệu quả. Công tác kiểm tra thanh tra được tăng cường. Xã hội hóa lễ hội ngày càng được các huyện, thành, thị và cơ sở quan tâm làm tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, phong trào xây dựng thiết chế VHTT ở cơ sở tiếp tục được các huyện, thành, thị quan tâm đầu tư hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách của huyện bằng cách huy động nội lực từ nhân dân đóng góp và các nguồn lực hợp pháp để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao thôn, xóm. Từ đó, các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở ngày càng phong phú  và đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hường - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho rằng phong trào xây dựng làng văn hóa chưa bền vững.

Về công tác gia đình, 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam theo chủ đề của năm 2015, tổ chức đêm giao lưu, biểu dương những gia đình thực hiện tốt công tác gia đình, gặp mặt cán bộ làm công tác gia đình tại Quỳ Hợp...Triển khai, nhân rộng đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam" tại các huyện, thành, thị.

Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó giám đốc Sở NN và PTNT nhận thấy phong trào cần phải đi vào thiết thực, xây dựng những hoạt động gắn với đời sống người dân nông thôn hiện nay.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất cao với những kết quả 6 tháng qua, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều địa phương chưa tốt dẫn đến phong trào chưa đi vào chiều sâu. Một số khu dân cư văn hóa sau khi được công nhận phát huy chưa tốt, chưa giữ vững được danh hiệu, còn xảy ra tình trạng sinh con thứ 3, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường ...

Trong 6 tháng cuối năm, các thành viên Ban chỉ đạo cần thể hiện vai trò của mình trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại địa phương mình phụ trách. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào. Việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm của các đơn vị, địa phương phải gắn với kết quả thực hiện phong trào gia đình văn hóa, làng, bản khối phố văn hóa, xây dựng thiết chế VHTT đồng bộ... để từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân từ miền ngược tới miền xuôi./.

Thanh Thủy