Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp đôn đốc thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 364 đơn vị sử dụng lao động

Nhằm giảm tình trạng trốn đóng, chậm đóng và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch, trong đó, đã hoàn thành việc kiểm tra tại 12 đại lý thu, đại diện chi trả; thanh tra chuyên ngành tại 275 đơn vị sử dụng lao động; Hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 20 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ảnh 1

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 364 đơn vị sử dụng lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng trên 3 tháng; thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 33 đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao tại Công văn số 3428 ngày 11/11/2022; Thành lập 04 Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 04 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn.

Bên cạnh những đơn vị, doanh nghiệp cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn không ít các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn đã khắc phục toàn bộ số tiền nợ.

Năm 2022, từ công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã phát hiện 204 lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đã tham gia nhưng thiếu thời gian với số tiền đề nghị truy đóng hơn 1,57 tỷ đồng; Phát hiện 23 lao động đóng dưới mức quy định và yêu cầu truy đóng số tiền 548 triệu đồng; Thu hồi 81,4 tỷ đồng tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động;…

Ông Trần Văn Phương - Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra Bảo hiểm xã hội Nghệ An cho biết: Ngay sau khi ban hành Kế hoạch thanh tra - kiểm tra năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động lập kế hoạch theo từng tháng, từng quý để thực hiện; Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện… thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ảnh 2

Cán bộ BHXH huyện Nghi Lộc đến từng nhà dân vận động, thuyết phục bà con tham gia BHXH, BHYT để hưởng các quyền lợi. Ảnh: CSCC

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất theo Công văn số 326/BHXH-TST ngày 09/02/2022 và Công văn số 3428/BHXH-TTKT ngày 11/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quá trình thanh tra đã áp dụng có hiệu quả các phương án, sáng kiến nhằm tinh gọn hoạt động thanh tra, kiểm tra mang lại hiệu quả cao, rút ngắn thời gian làm việc. Thông qua các kỹ năng nghiệp vụ trước khi thanh tra như trực tiếp liên hệ qua điện thoại để đôn đốc, nắm bắt tình hình tại đơn vị, phổ biến quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, chế tài xử phạt,… đã tác động có hiệu quả đến công tác thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, Bảo hiểm xã hội Nghệ An cũng triển khai đa dạng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra như: Mời các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lên làm việc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội có sự tham gia của cơ quan điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) nhằm đôn đốc đơn vị thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và phổ biến quy định pháp luật, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ảnh 3

BHXH tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trong tỉnh về vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, qua các buổi làm việc, các doanh nghiệp đã rất tích cực trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin để cùng hướng đến mục tiêu an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ảnh 4

BHXH Nghệ An có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An nhằm phổ biến điều 214, 215 Bộ Luật hình sự 2015 đối với các đơn vị sử dụng lao động. Ảnh: BHXH Nghệ An

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thanh tra, kiểm tra trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu kịp thời giải pháp linh hoạt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra phù hợp. Đồng thời, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh, tập trung vào các nội dung mang tính thời sự của ngành như thanh tra, kiểm tra các chủ thể đóng, hưởng, các gói hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ. Dự kiến năm 2023 sẽ thanh tra chuyên ngành tại 240 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 55 đơn vị, kiểm tra tại 20 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và 70 đơn vị sử dụng lao động...

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ảnh 5

Tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Thành Chung

Cùng với nhiều giải pháp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Nghệ An chính thức công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện; Nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ... là những thông tin nổi bật trong ngày 26/3.
Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngược lên bản Liên Đình của xã núi Chi Khê (Con Cuông), nghe người dân nơi này hồ hởi “khoe” mới được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng lạ là, những sổ đỏ đến tay người dân vào năm 2022 vốn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp từ năm 2018!
Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.
Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

(Baonghean.vn) - Bayern đang có phong độ cực tốt tại UEFA Champions League với tỷ lệ thắng 100% (8/8), thế nhưng họ lại sa thải HLV Julian Nagelsmann thay bằng Thomas Tuchel trước trận tứ kết cúp C1 với Manchester city, khiến người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới hết sức bất ngờ và khó hiểu.
Điểm tuần: Hàng xách tay

Điểm tuần: Hàng xách tay

(Baonghean.vn) - Không phải cứ hàng xách tay là bất hợp pháp, nhưng rõ ràng hàng xách tay đã và đang tồn tại, nó với giá bán rẻ hơn rất nhiều so với chính ngạch, tạo nên sự bất bình đẳng trong thương mại và gián tiếp làm giảm động lực sản xuất.