Nâng cao hiệu quả hoạt động Thi hành án dân sự

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Hoàng Sỹ Thành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, ông Trần Văn Thu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị giao ban trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức
Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 (sau đây gọi tắt là Luật). Luật đã sửa đổi 55/183 điều so với Luật thi hành án hiện hành, trong đó sửa đổi 47 điều và bãi bỏ 6 điều, bổ sung 3 điều. Những nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung như về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự, về việc chủ động ra quyết định thi hành án hoặc yêu cầu; về xác minh điều kiện thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành; về biện pháp bảo đảm thi hành án...

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác THADS. Các quy định trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan THADS thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình. Bên cạnh đó, khắc phục những hạn chế, tồn tại và tiếp tục hoàn thiện các quy định trong công tác phối hợp THADS để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động THADS.

Về kết quả THADS, từ ngày 1/10/2014 đến ngày 31/3/2015, cơ quan thi hành án đã thụ lý tổng số 530.970 việc, đã giải quyết xong 214.072 việc, đạt tỷ lệ 54,97% so với cùng kỳ. Về tiền, đã thụ lý 102.021 tỷ đồng, tăng 28.439 tỷ đồng so với cùng kỳ, đã giải quyết xong 16.105 tỷ đồng. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đã giải quyết được 149.019 việc, tương ứng số tiền 548 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65,24% về việc và 31,94% về tiền...

Song, công tác THADS trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như kết quả thi hành án chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá, lượng án có điều kiện nhưng chưa được thi hành án xong còn nhiều, số lượng cán bộ bị xử lý kỷ luật vẫn còn tương đối nhiều, vẫn còn nhiều vụ khiếu kiện, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc trong dư luận... Hội nghị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc để nghe các đại biểu trình bày các báo cáo chuyên đề và ý kiến của đại diện các ban, ngành và các địa phương xung quanh công tác THADS.

Phạm Bằng