Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ

(Baonghean.vn) - Chiều  26/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp cho ý kiến về Đề án nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối Chính quyền, MTTQ các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là công tác chỉ đạo phối hợp giải quyết các vụ việc đột xuất, nổi cộm. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận về mục tiêu của đề án như: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Làm như thế nào để giải quyết có hiệu quả các vụ việc đột xuất, nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Đồng thời, cấp ủy Đảng có vai trò lãnh đạo chính quyền giải quyết nhanh gọn, hiệu quả những vấn đề nóng liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp như thế nào để đạt hiệu quả cao, đúng trọng tâm vấn đề. Bên cạnh đó, phải chú trọng vào việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh toàn diện, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giải quyết tốt các việc phát sinh tại địa phương, đơn vị.
 
Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần nâng cao công tác phối hợp, phát động phong trào thi đua, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Chú trọng xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố và kiện toàn tổ chức mặt trận tại cơ sở hoạt động thực chất.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc
 
 
Về nhiệm vụ và giải pháp, các ý kiến tập trung phân tích về việc nâng hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong phối hợp giải quyết các vụ việc. Trong đó, cần chú trọng vào việc nắm bắt diễn biến tình hình tại cơ sở một cách kịp thời, chính xác các vụ việc phức tạp, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền, nhằm chủ động có phương án xử lý. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc lưu ý: Đề án trình bày tại buổi làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và đoàn thể để giải quyết những vấn đề đột xuất, nổi cộm, bức xúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban soạn thảo Đề án cần tiếp thu các ý kiến góp ý, từng bước bổ sung, hoàn chỉnh lại đề án một cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng. 
 
Thanh Lê