Nâng cao khả năng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

    (Baonghean) - Sáng 21/4, tại TP Vinh, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh để nghe tình hình thực hiên nhiệm vụ quý 1, định hướng quý 2; kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Huy- Chủ tịch UB MTTQ tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, Đảng đoàn- Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền các sự kiện, cuộc vận động lớn trong dịp tết Nguyên đán, tổ chức cho người nghèo Vui Xuân đón Tết; phối hợp với các ban ngành chức năng giáo dục, truyền thông về đánh giá thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với Sở Lao động TBXH rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công; phát động phong trào thi đua, đánh giá quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền các Quyết định của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội”; phối hợp khảo sát hệ thống chính trị để nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo…

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Về tổ chức đại hội MTTQ các cấp, đến 15/2/2014 hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã, sớm 15 ngày so với kế hoạch; cấp huyện 100% đơn vị đã duyệt nội dung và 20/21 đơn vị hoàn thành đại hội, trong đó 3 đơn vị điểm hoàn thành từ tháng 2 (còn TP Vinh dự kiến đại hội vào 22/4). Nhìn chung, quả đại hội MTTQ cấp huyện đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, sau đại hội nhân sự được kiện toàn. Hiện nay, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đang chuẩn bị tích cực cho Đại hội MTTQ tỉnh (dự kiến tổ chức từ 12-14/6/2014).

Đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã trình Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí làm việc của cán bộ công chức cơ quan UB MTTQ Việt Nam tỉnh từ nay đến 2016, trong đó đáng chú ý có đề xuất nâng mức phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận khối, xóm, bản; bổ sung đảm bảo MTTQ tỉnh có 5 Phó chủ tịch chuyên trách theo quy định, hỗ trợ các chủ tịch MTTQ cấp xã không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đủ năm đóng BHXH… Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu đã phát biểu nêu những khó khăn trong công tác mặt trận hiện nay, nhất là vùng giáo, vùng miền núi. Bên cạnh đó, do cơ chế, quy định về phối hợp hoạt động, phản biện xã hội giữa MTTQ với các tổ chức chính trị, các sở ngành cấp tỉnh và các huyện chưa đầy đủ nên thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc….

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với các nội dung, vấn đề mà đảng đoàn MTTQ đã nêu, và kiến nghị. Về định hướng sắp tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn MTTQ tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các huyện trong hiệp thương xử lý các vấn đề liên quan đến công tác mặt trận; hạn chế tình trạng hành chính hóa trong khối cơ quan mặt trận và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội; đi sâu đi sát thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập trung chuẩn bị cho đại hội MTTQ thành công. Chương trình hành và phương hướng nhiệm vụ cần phù hợp với nguyện vọng nhân dân và chiến lược phát triển của tỉnh; tổ chức tốt việc tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi và các Quy định của Bộ Chính trị về giám sát, tư vấn góp ý và phản biện xã hội; đôn đốc các đơn vị nạp tiền ủng hộ quỹ Vì người nghèo; tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hình thức vận động các quỹ người nghèo, quỹ tình thương khác; tăng cường khả năng tập hợp vận động quần chúng, nhất là vùng giáo; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An và Nghị quyết TW8 (khóa XI); xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố các nước; củng cố bộ máy, nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ trẻ mới được phân công; phối hợp với Trường chính trị tỉnh đào tạo cán bộ làm công tác mặt trận…/.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải