Nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-NC trong phát triển kinh tế- xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 18/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá về đổi mới cơ chế, phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: KHCN, NN&PTNT, Xây dựng, Y tế, Công an, Tài chính… Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.                                  Lãnh đạo sở KH&CN phát biểu tại cuộc họp.

 

Đến nay, hầu hết ở các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã thành lập Hội đồng KH&CN cấp sở, ngành. Trong đó, có 10 sở, ngành được UBND tỉnh giao quản lý các chương trình KH&CN cấp tỉnh đã được thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN. Tuy nhiên, hầu hết các sở, ngành đều chưa có bộ phận tham mưu công tác quản lý hoạt động KH&CN chuyên trách. Trong những năm qua, Ban chủ nhiệm các chương trình đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức, triển khai hầu hết các nhiệm vụ được giao như: Chương trình ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển các hàng hóa nông sản; chương trình KH&CN phát triển Thủy sản hàng hóa; Chương trình KH&CN phục vụ công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân...                               Lãnh đạo Sở NN&PTNTN phát biểu tại cuộc họp.


Công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất tại một số sở, ngành đã có những hiệu quả thiết thực. Một số ngành như Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Y tế đã đã xây dựng được các mô hình và nhân rộng các ứng dụng KH&CN theo định hướng của ngành, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh trong các doanh nghiệp và đã hỗ trợ cho 327 lượt doanh nghiệp xây dựng quảng bá thương hiệu và đổi mới công nghệ. Thông qua lĩnh vực công nghệ sinh học đã tập trung nghiên cứu giống cây trồng có chất lượng cao; đã chuyển giao và đưa các tiến bộ KHKT phù hợp triển khai trên địa bàn các huyện miền Tây từng bước giúp nông dân chuyển đổi nhận thức, coi tiến bộ KH&CN là nguồn lực thiết thực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn gắn với thị trường…

 

Tuy nhiên, hoạt động KH&CN tại các sở, ngành hiện vẫn chưa được chú trọng nhiều. Việc phối hợp giữa các ngành với cơ quan đầu mối là Sở KH&CN chưa được toàn diện và thường xuyên. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành có các tổ chức chuyển đổi theo Nghị định 115/NĐ-CP chưa quyết liệt nên việc triển khai còn chậm. Đặc biệt, công tác phát triển tiềm lực KH&CN, nhất là về tổ chức và nguồn nhân lực tại các sở, ngành chưa được quan tâm. Nguồn kinh phí hàng năm đầu tư cho phát triển KH&CN tại các sở, ngành và hướng dẫn cấp huyện sử dụng đúng nguồn phân cấp để chi hoạt động KH&CN hàng năm chưa được nhuần nhuyễn.

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần kiện toàn lại bộ máy hoạt động KH&CN, đặc biệt là bố trí cán bộ theo dõi thường trực trong hoạt động KH&CN. Đồng thời, các sở, ngành cần rà soát lại các nhiệm vụ trong hoạt động KH&CN của ngành mình để triển khai hàng năm, rà soát quy chế phối hợp với Sở KH&CN và các đơn vị thuộc ngành quản lý có tiềm lực KH&CN để phát triển hơn.


Phạm Bằng