Nâng cao năng lực ngành thủy lợi

 
Năm 2015, dù đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của El Nino và xâm nhập mặn, đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nhưng ngành thủy lợi cần tiếp tục nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tại hội nghị tổng kết công tác thủy lợi năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội.
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2015, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, cùng nỗ lực của các đơn vị, ngành thủy lợi khắc phục khó khăn do ảnh hưởng hiện tượng thời tiết El Nino và xâm nhập mặn, đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất nông nghiệp.
 
Kết quả nổi bật là phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều tiết các hồ chứa thủy điện bổ sung nước cho hạ du đảm bảo nước tưới cho hơn 631.000 ha lúa ở Đồng bằng sông Hồng đúng thời vụ; tham mưu lãnh đạo Bộ và các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả; điều tiết nước lưu vực sông các tỉnh phía Nam, bổ sung nguồn nước chống hạn và xâm nhập mặn.
 
Cùng với đó là triển khai phổ biến Luật Phòng chống thiên tai; cơ bản hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp Bộ. Đến nay đã có 18 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi ở các địa phương còn chậm. Thậm chí, một số địa phương còn chưa quan tâm xây dựng, thực hiện kế hoạch cụ thể, thiếu cơ chế, chính sách và kinh phí để triển khai.
 
Nhiều công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tái cơ cấu của ngành thủy lợi nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho rằng, năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh ngành nông nghiệp nói chung và ngành thủy lợi đang thực hiện tái cơ cấu.
 
Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra, ngành cần tiếp tục đổi mới theo hướng giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trong đó khắc phục những hạn chế đang diễn ra trong nội tại ngành. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai phải tính toán căn cơ, lâu dài trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
 
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Năm 2016, ngành thủy lợi cần đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp trên cả nước. Đặc biệt, nhiệm vụ phòng chống thiên tai không những phải làm tốt trong năm 2016, mà còn phải tính toán lâu dài trong những năm tiếp theo.
Theo Chinhphu.vn