Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

(Baonghean.vn) LTS: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng "gốc rễ" của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nơi kiểm nghiệm và góp phần hình thành, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Bác Hồ chỉ rõ: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Từ ngày 31/10, trên chuyên mục "Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI vào cuộc sống", báo Nghệ An sẽ tập trung bàn về chủ đề củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu cũng như chất lượng sinh hoạt của TCCS đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh...


Quỳnh Phương với Đề án Nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ


Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu) là xã vùng biển, Đảng bộ có 15 chi bộ, 237 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ thôn và 4 chi bộ trường học. Trong những năm qua, nhìn chung, các chi bộ duy trì được chế độ sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung, giữ vững vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt không nghiêm theo quy định, tỷ lệ đảng viên dự họp chi bộ không đầy đủ, đảng viên trẻ thường vắng họp và ít phát biểu ý kiến.

Nội dung sinh hoạt chưa được chuẩn bị kỹ, vấn đề thảo luận chưa sát với yêu cầu thực tiễn. Việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội của chi bộ còn chung chung, chưa đề ra được những chủ trương, biện pháp phù hợp. Có chi bộ còn nặng về góp ý cho UBND xã và bàn những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, chưa bàn tới những công việc cụ thể ở thôn mình, đơn vị mình, chưa có các hình thức sinh hoạt chuyên đề, vì thế, nội dung sinh hoạt thiếu sức thuyết phục.

Trước thực trạng đó, BCH Đảng bộ xã Quỳnh Phương đã xây dựng Đề án số 02- ĐA/ĐU ngày 4/11/2010 về Nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo ở chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011-2015. Trong đề án nêu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào 3 vấn đề chính. Các chi bộ không chỉ tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn phải liên hệ, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở chi bộ. Duy trì đều đặn chế độ đọc báo, nói chuyện thời sự trước mỗi buổi họp giúp đảng viên kịp thời nắm bắt tình hình trong nước, trong tỉnh.

Đối với chi bộ thôn, xóm cần tập trung vào các biện pháp đưa nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, huy động và sử dụng các loại đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn xóm an toàn làm chủ, sΩn sàng chiến đấu, củng cố các đoàn thể chính trị xã hội.

Về xây dựng chi bộ, từng chi bộ phải xây dựng qui chế hoạt động của chi ủy chi bộ, chương trình công tác năm, quí, tháng và chuyên đề, giữ gìn nề nếp sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ, nhận xét đảng viên các cơ quan, đơn vị giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú. Xác định bí thư chi bộ có vai trò quyết định đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Quỳnh Phương còn tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ "đầu tàu gương mẫu" theo hướng trẻ hóa, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác cấp ủy cho bí thư, chi ủy chi bộ, kịp thời thay thế những đồng chí năng lực hạn chế, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.


Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Phương Hồ Ngọc Trung cho biết, đề án ra đời và đi vào cuộc sống trong thời gian chưa dài nhưng kết quả bước đầu rất khả quan. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Quỳnh Phương được nâng cao cả chất và lượng. Việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết được 100% chi bộ triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì, nội dung, hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới, việc phân công đảng viên phụ trách các đoàn thể chuyển biến rõ rệt. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới có chất lượng được đặt lên hàng đầu và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của tổ chức cơ sở đảng. 9 tháng đầu năm, Đảng bộ Quỳnh Phương kết nạp thêm được 9 đảng viên mới (xếp thứ nhì toàn huyện), trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Riêng đối với Chi bộ Quyết Tiến xưa nay gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt do số lượng đảng viên ít (6 đồng chí) chủ yếu là người già hay đau yếu, bệnh tật, Đảng ủy xã đã bổ sung một số đảng viên trẻ ở các chi bộ liền kề và một đồng chí là Phó Chủ tịch UBND xã sinh hoạt tại chi bộ này... Việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hoạt động của từng chi bộ không chỉ từng bước củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên mà còn góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống.


K.L