Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 10/10, Liên hiệp các Hội KH&KT Nghệ An tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội triển khai Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND. Tiến sỹ Trần Công Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Nghệ An chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí Hồ Quang Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT; đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, các cơ quan khoa học, các nhà khoa học. 
 
Toàn cảnh buổi hội thảo
 
 
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội các Hội KH&KT Việt Nam và các Hội thành viên. Phản biện và giám định xã hội tác động tích cực, góp phần phòng ngừa tiêu cực, trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển. Tuy nhiên do các văn bản pháp lý chưa thật đồng bộ, cụ thể và năng lực của Liên hiệp hội và các Hội thành viên còn hạn chế nên chưa làm được nhiều. Vấn đề cấp bách hiện nay là nâng cao năng lực của Liên hiệp hội, các Hội thành viên và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội đi vào nề nếp, có chất lượng của báo cáo phản biện và giám định xã hội góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện tại và tương lai. 
 
Tiến sỹ Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Nghệ An phát biểu
 
 
Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nghệ An (Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND) gồm 3 Chương, 14 Điều. Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nghệ An gồm các đề án về chủ trương, chính sách quan trọng của Tỉnh ủy và những chương trình, dự án lớn về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh… 
 
Ngoài những điểm chung, bản quy định tư vấn, phản biện và giám sát xã hội còn quy định cụ thể các loại đề án phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội, quy trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trách nhiệm của các cấp các ngành, trách nhiệm của cơ quan tổ chức đặt hàng. 
 
Tại buổi hội thảo, đại diện các ban ngành cũng như các thành viên của hiệp hội đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp để những quyết định sớm đi vào cuộc sống. Kết luận hội thảo đồng chí Trần Công Dương nhấn mạnh vai trò phản biện trong đời sống xã hội, và mong các hội chuyên nghành phát huy vai trò trong lĩnh vực của mình để làm tốt công tác phản biện. 
 
Anh Tuấn