Nâng cao quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục– đào tạo

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 9/2/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục – đào tạo thực trạng và giải pháp. Đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng và các nhà quản lý, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đến tham dự.  
Các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu ý kiến
 
Với 12 bài tham luận, hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề về quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; thực trạng và giải pháp quản lý chất  lượng GD ở trường THCS; tiểu học hiện nay; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng trường THPT ở miền núi; biện pháp nâng cao công tác quản lý giáo dục học sinh cá biệt....

Qua hội thảo này, những tồn tại về cơ chế quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục đã được nhìn nhận một cách đầy đủ, đó là việc quản lý còn nặng tính bao cấp, hành chính và thiếu sự sáng tạo dẫn đến thiếu hiệu quả trong sử dụng và quản lý các nguồn lực. Nhiều chính sách, cơ chế, giải pháp không còn phù hợp; chất lượng giáo dục nhất là đào tạo đại học và dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; công tác quản lý chất lượng, thanh tra kiểm tra giám sát chưa được coi trọng đúng mức... Những ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở để Hội Khoa học tâm lý tổng hợp bổ sung để từ đó có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng quản lý ở các cơ sở giáo dục – đào tạo trong thời gian tới, trong đó đổi mới quản lý được xem là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 Mỹ Hà