Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo

 
(Baonghean.vn)- Sáng ngày 28 tháng 1, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng năm 2014; triển khai nhiệm vụ 2015.
 
Các đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Chí Nhâm- Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự có đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
   Trong năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt và chỉ đạo công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp kế hoạch thanh tra của các đơn vị. Các cuộc thanh tra đột xuất hay thanh tra chuyên đề diện rộng đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các kết luận thanh tra chặt chẽ, ngoài những kiến nghị xử lý số tiền sai phạm còn chú trọng kiến nghị các hình thức xử lý đối với các cá nhân có hành vi sai phạm. Trong năm 2014, tỷ lệ xử lý kinh tế qua thanh tra hành chính đạt 95%; tỷ lệ thu phạt xử lý hành chính đạt 97%. Việc gắn công tác thanh tra trách nhiệm với thanh tra công vụ đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ công vụ, hạn chế được thái độ hạch sách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân.
Toàn cảnh hội nghị
 
 Công tác tiếp công dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Đơn thư công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân, kết quả giải quyết các vụ việc đạt tỷ lệ cao. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ  quan hành chính nhà nước các cấp là 363 vụ vụ việc, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2013. Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 252/363 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%.  Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm.
 
Trong năm 2014, toàn tỉnh thực hiện 211 cuộc thanh tra kinh tế xã hội tại 735 đơn vị; 1.166 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 13.715 tổ chức, cá nhân; thực hiện 130 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ tại 216đơn vị. Về xử lý sau thanh tra, toàn tỉnh đã đôn đốc thu hồi thêm 1.509 triệu đồng nộp về ngân sách nhà nước.
 
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: việc xây dựng kế hoạch thanh tra vẫn còn hiện tượng trùng lặp;  nhận thức của một bộ phận nhân dân còn còn hạn chế, tình trạng khiếu nại, tố cáo sai còn phổ biến, chiếm tỷ lệ cao (khiếu nại sai chiếm tỷ lệ 63,8%, tố cáo sai chiếm 60,7%), lượng đơn thư năm 2014 tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2013; vẫn còn tình trạng cán bộ ngại tiếp dân, đối thoại với công dân, né tránh, đùn đẩy trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả giải quyết chưa cao; một số vụ việc điều tra truy tố, xét xử về án tham nhũng tỷ lệ thu hồi tài sản đạt kết quả thấp..
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng của ngành thanh tra và cấp ủy, chính quyền các địa phương góp phần tạo nên những thành tựu trên các lĩnh vực KTXH của tỉnh trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2015, các tổ chức thanh tra, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn,nghiêp vụ; tuyên truyền, giáo dục pháp luật thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Triển khai thực hiện nghiêm túc luật tiếp công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật khiếu nại, tố cáo cho người dân hạn chế tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo sai; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân; tăng cường đối thoại, rà soát giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng luật các vụ việc kéo dài, các vụ việc mới phát sinh ở cơ  sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao bằng khen của Tổng thanh tra Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014
Các cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra của Thanh tra Chính phủ
 
Dịp này, có 21 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra của Thanh tra Chính phủ; 2 tập thể, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng thanh tra chính phủ, 8 tập thể, 11 cá nhân được thanh tra tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong năm 2014.
 
                                                                 Khánh Ly