Nâng cao trách nhiệm quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh

(Baonghean) - Ngày 16 tháng 6 năm 2014, tại TP. Vinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chủ trì Hội nghị về Công tác quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 30/6/2014, UBND tỉnh đã có thông báo số 320/TB.UBND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền. Cụ thể như sau:
 
Trong thời gian qua, ngành điện được xác định là lĩnh vực quan trọng, liên quan đến cuộc sống, liên quan đến sản xuất, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ sự chỉ đạo, vào cuộc cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, cũng như sự vào cuộc của các cơ quan ngành điện trên địa bàn tỉnh cho nên ngành điện trong thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Quy hoạch lưới điện được thực hiện đúng và kịp thời, trong quá trình thực hiện cũng đã bổ sung, điều chỉnh các dự án cần thiết, đáp ứng cung cấp đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Công tác đầu tư lưới điện hằng năm tăng với khối lượng lớn được huy động từ nhiều nguồn (bao gồm cả cao thế, trung thế, trung áp và hạ áp), do đó chất lượng điện được cải thiện đáng kể.
 
Công tác quản lý điện được quan tâm và chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động điện lực cũng được quan tâm thường xuyên, đã phối hợp thành lập các đoàn liên ngành về kiểm tra an toàn hành lang lưới điện và giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại và phản ánh của tổ chức, cá nhân. Công tác an toàn hành lang lưới điện được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, có sự phối hợp giữa đơn vị quản lý điện và địa phương xử lý các vi phạm về ATHLLĐ cao thế, trung thế nhằm giảm thiểu các điểm vi phạm có nguy cơ làm mất an toàn lưới điện; Công tác quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được chỉ đạo triển khai, tuyên truyền trong các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình, giới thiệu được một số thiết bị tiết kiệm năng lượng đến người tiêu dùng, bước đầu tạo ý thức cho người sử dụng trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành điện cũng còn tồn tại một số nội dung như: Cho đến thời điểm này vẫn còn 16 xã trung tâm và 270 thôn bản trên địa bàn tỉnh chưa có điện; chất lượng điện theo người dân phản ánh vẫn còn một số nơi chưa tốt, tình trạng mất điện, mất điện đột ngột vẫn xảy ra. Việc phát triển điện, lưới điện còn chậm so với nhu cầu thực tế, hệ thống lưới điện một số địa phương được xây dựng từ lâu, đã cũ nát, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, gây mất an toàn trong vận hành và tổn thất cao. Công tác bàn giao, hoàn trả tài sản lưới điện hạ áp chậm, đến nay vẫn còn 79 hộ chưa được bàn giao. Thủ tục bán điện cho khách hàng vẫn còn bị phàn nàn, có hiện tượng tiêu cực. Một số địa phương giá bán điện đến hộ dân cao hơn giá quy định, giá điện bán cho một số khu chung cư cao hơn so với quy định. Quản lý hành lang lưới điện vẫn còn nhiều điểm vi phạm an toàn.
 
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Công an tỉnh, Thông tin Truyền thông, Đài PTTH, Báo Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, các công ty quản lý lưới điện cao thế, UBND các huyện, thị làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
1. Thực hiện quản lý quy hoạch, tập trung rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phục vụ tốt công tác đầu tư phát triển hệ thống điện;
 
2. Thực hiện cải tạo, nâng cấp, duy tu hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu phụ tải, đời sống nhân dân, cấp điện cho vùng sâu vùng xa, các dự án trọng điểm và sản xuất kinh doanh.
 
3. Cấp điện đến trung tâm xã cho 16 xã chưa có điện trong năm 2015; cấp điện cho các thôn bản trên địa bàn trước năm 2020; đầu tư hệ thống điện để cấp điện cho đảo Ngư trong Quý I/2015;
 
4. Thực hiện bàn giao lưới điện cho ngành điện bán điện đến tận hộ cho 79 xã còn lại trong năm 2014; giải quyết bán điện đến tận hộ cho các khu chung cư, khu đô thị;
 
5. Giải quyết, khắc phục dứt điểm các điểm vi phạm hành lang lưới điện cao thế và giảm thiểu các điểm vi phạm lưới trung thế, không để phát sinh điểm vi phạm mới;
 
6. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý hoạt động điện lực;
 
7. Triển khai tốt công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 
P.V