Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

((Baonghean.vn) - Sáng 29/10, Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh về công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) giai đoạn 2012 - 2014. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, văn phòng UBND làm việc với đoàn.
 
Theo các Nghị quyết của HĐND, tổng nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2012 - 2014 được HĐND tỉnh phê chuẩn là 8.233.481 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, các doanh nghiệp, vốn đối ứng ODA, vay đầu tư tuyến đường Đại lộ Vinh - Cửa Lò; Trong đó, có 3 nguồn vốn do T.Ư cân đối là vốn  bổ sung từ ngân sách T.Ư, vốn của chương trình mục tiêu quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ.
 
UBND tỉnh đã rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, bố trí vốn theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí nghị quyết của HĐND, ưu tiên trả nợ XDCB, ưu tiên bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đối với dự án chuyển tiếp hoặc dự án khởi công mới, rà soát quy mô, giãn, hoãn tiến độ hoặc hạn chế khởi công mới cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, tránh dàn trải vốn, gây lãng phí, thất thoát. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc
 
Đánh giá công tác đầu tư XDCB giai đoạn 2012 - 2014, UBND tỉnh đã bám sát các giải pháp theo Nghị quyết HĐND tỉnh về huy động nguồn vốn đầu tư và triển khai tốt các Chỉ thị 1792/CT-TTg, 27/CT-TTg, 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, triển khai nguồn vốn ngân sách. Công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng - phát triển kinh tế, xã hội ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng. Công tác giải ngân, trả nợ khối lượng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Khâu thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, dự án giao cho Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, cắt giảm tiết kiệm được 5,1% mức đầu tư. 
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp
 
Bên cạnh đó, công tác đầu tư XDCB vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập, trong đó đáng lưu ý nhất là việc thực hiện, đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị 1792 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Cụ thể, tình trạng công trình thi công dàn trải dù đã được khắc phục nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ thị. Nguyên nhân là do khó khăn về huy động, phân bổ vốn; công tác chuẩn bị thực hiện dự án kéo dài, kinh phí bố trí cho giải phóng mặt bằng (GPMB) không đáp ứng hoặc chưa công khai minh bạch, công tác đấu thầu còn bất cập. Tình hình nợ đọng vốn XDCB gặp khó khăn trong quá trình bố trí vốn đối ứng trả nợ. Nợ ngân sách tỉnh do Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp là hơn 800 tỷ, tổng nợ XDCB tất cả các cấp theo tổng hợp của Sở Tài chính là 2.759 tỷ. Ngoài ra, công tác quản lý, kiểm soát của chủ đầu tư các cấp còn hạn chế, phụ thuộc vào nhà thầu, dẫn đến tiến độ thi công và chất lượng một số công trình chưa đảm bảo. 
Ông Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư báo cáo kết quả
 
Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh, tổng hợp kết quả giám sát ở các cấp cơ sở và ý kiến các thành viên trong đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận: Công tác đầu tư XDCB căn bản bám sát và kịp thời các nghị quyết của HĐND, các Chỉ thị, chính sách của T.Ư. Đồng chí đồng tình với kiến nghị đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư công, thu hút đầu tư tạo nguồn thu tăng ngân sách địa phương để cân đối vốn đối ứng, tập trung trả nợ. Bên cạnh đó, cần lưu ý các phản ánh, đề xuất từ cấp cơ sở về công tác GPMB; thẩm định thiết kế công trình đảm bảo yêu cầu; tăng cường rà soát chất lượng Ban quản lý dự án; quan tâm công tác giải ngân, quyết toán. Cần phối hợp chặt chẽ, phân công, phân cấp rõ ràng và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành để công tác đầu tư XDCB đạt hiệu quả cao. 
 
Thục Anh