Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Sáng 28/8, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận 61-KLTW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.Toàn cảnh hội nghị.

Từ khi có Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong phát triển kinh tế được rõ nét hơn. Điển hình là sự phối hợp giữa Hội với Sở LĐTB&XH, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tư vấn và đào tạo nghề cho lao động; tham gia xây dựng một số mô hình kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 20 tỷ đồng, được tập trung đầu tư xây dựng 59 mô hình với 1.073 hộ nông dân vay vốn.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng được đẩy mạnh. Năm 2012, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội, Sở LĐTB&XH và các trường mở 80 lớp dạy nghề (sơ cấp, nghề ngắn hạn) cho hơn 2.800 lượt người, tập trung vào các nghề phù hợp với điều kiện của địa phương như: chăn nuôi thú y, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng nấm, nuôi o­ng, nuôi trồng thủy hải sản…

Tuy vậy, việc thực hiện Kết luận 61-KL/TƯ của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ còn thiếu đồng bộ, một số nơi triển khai còn chậm. Công tác tham mưu của cán bộ Hội Nông dân chưa kịp thời, thiếu quyết liệt. Nông nghiệp tỉnh nhà phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu và đổi mới cách thức sản xuất ở nhiều nơi còn chậm; nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn ít; đời sống của một bộ phận cư dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi cao, đồng bằng ven biển còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian một ngày, Hội nghị sẽ giành nhiều thời gian để Hội Nông dân các huyện thành thị thẳng thắn trao đổi, đồng thời tiếp thu các kiến nghị đề xuất của các huyện thành thị Hội để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TƯ của Ban Bí thư và Quyết định số 673/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.


Hoàng Minh