Nâng cao vai trò tổ chức đảng

(Baonghean) - Mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá vào năm 2020 đang đặt ra những đòi hỏi lớn đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - nơi tập trung các tổ chức đảng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xung quanh vấn đề này.

P.V: Thưa đồng chí, thời gian qua, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án nhằm nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí có thể trao đổi về một số kết quả ở Đảng ủy Khối?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, nhằm nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, nổi bật là việc Đảng ủy ban hành và triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Quá trình thực hiện nghị quyết được gắn với việc thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011- 2015”; Đề án số 07/ĐA-TU về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh".

Giao dịch tại Trung tâm giao dịch một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Sỹ Minh

Nhờ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ, nhất là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nâng lên. Nổi bật là cơ chế thu hút đầu tư, chính sách phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị; cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hệ thống chính trị...

Ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế trong quản lý, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, sở, ngành có chuyển biến khá; cán bộ, công chức lo việc hơn; giờ giấc hành chính được đảm bảo hơn. Tình trạng đi muộn, về sớm, sử dụng giờ giấc hành chính nhà nước làm việc riêng được chấn chỉnh. Đối với cán bộ quản lý đã có những đổi mới về cung cách điều hành, thể hiện rõ trong giao việc cụ thể hơn, quyết liệt hơn và quan tâm đôn đốc cấp dưới để đảm bảo điều hành công việc đúng tiến độ.

Lực lượng Hải quan Nghệ An kiểm tra xuất, nhập hàng hóa tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Hoàng Vĩnh

P.V: Xét về tổng thể chung, rõ ràng đã có chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, nhất là việc chấp hành kỷ cương, mệnh lệnh hành chính hiệu quả chưa được như mong muốn? Đồng chí có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Rõ ràng, so với yêu cầu thì năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Chất lượng tham mưu, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách chưa cao, một số chính sách chưa sát thực tế, tính khả thi không cao, khó thực hiện.

Vẫn đang còn một bộ phận cán bộ, công chức làm việc đối phó, chọn việc, chối việc; thiếu tập trung và tâm huyết với công việc; thậm chí là có thái độ cậy quyền, vi phạm pháp luật trong xử lý việc hành chính. Người dân và doanh nghiệp đang còn phàn nàn nhiều về tiến độ, thái độ giải quyết công việc của một số sở, ngành và cán bộ, công chức. Tình trạng quên việc ở một số đơn vị vẫn xảy ra.

P.V: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIX đặt ra một trong 2 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Đồng chí cho biết giải pháp Đảng ủy khối tập trung trong thời gian tới là gì?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Với vai trò của Đảng bộ Khối - nơi tập trung các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh có chức năng tham mưu, đề xuất các chương trình, lĩnh vực để tạo ra sự bứt phá, chính vì vậy, trên cơ sở bám vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIX đã xác định phát huy vai trò tổ chức đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng sở, ngành.

Trong chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng ủy sẽ ban hành nghị quyết về nâng cao năng lực của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Theo đó, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường vai trò cầu nối giữa các sở, ngành với tỉnh thông qua nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị sở, ngành; những khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo, tham mưu cho tỉnh tháo gỡ, nhằm thúc đẩy sự phát triển chung. Về phía các tổ chức đảng cần xác định rõ quan điểm, thực hiện công tác Đảng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng phải phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khởi công Dự án đầu tư hệ thống cấp nước thô cho các nhà máy nước sạch tại Thành phố Vinh. Ảnh: H.S

Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức quán triệt sâu những định hướng của tỉnh để mỗi cán bộ, công chức trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình. Đồng thời, Đảng ủy cũng sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng công tác, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Chú trọng kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác rèn luyện, quản lý đảng viên, nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, vì sự phát triển chung của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Minh Chi