Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật cho người lao động

Trần Vân

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Xác định rõ công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động là trách nhiệm của các cấp công đoàn, những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp để thực hiện tư vấn pháp luật khi đoàn viên, người lao động có nguyện vọng, yêu cầu, hoặc đề nghị tư vấn về pháp luật lao động. Điều này góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng niềm tin, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhu cầu tư vấn và những khó khăn

Nghệ An hiện có 13.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với hơn 230.000 lao động tại 12 khu công nghiệp, trong đó, có 6 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo ra nhiều việc làm cho công nhân, lao động. Với số lượng doanh nghiệp và lao động đông đảo hiện nay, nhu cầu tư vấn, tìm hiểu và trợ giúp pháp lý ngày càng gia tăng.

Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật cho người lao động ảnh 1

Tư vấn pháp luật trực tiếp cho công nhân lao động. Ảnh: CSCC

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Trưởng ban Chính sách pháp luật cho biết: Từ năm 2015 đến tháng 6/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn pháp luật cho 1.322 người, trong đó, tư vấn trực tiếp cho 664 người, gián tiếp 541 người, tư vấn lưu động 44 người, tư vấn bằng văn bản 77 văn bản. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tư vấn pháp luật 102 lượt. Việc người lao động tìm đến tổ chức công đoàn để tư vấn, trợ giúp pháp lý một mặt xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, mặt khác, thể hiện niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư vấn pháp luật vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Chỉ mới dừng lại ở việc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cử cán bộ kiêm nhiệm phụ trách tư vấn pháp luật; kinh phí cho hoạt động tư vấn pháp luật hạn chế; cán bộ chuyên trách công đoàn được đào tạo về pháp luật còn ít làm ảnh hưởng đến chất lượng cho công tác tư vấn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật chưa được quan tâm đúng mức...

Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật cho người lao động ảnh 2

Tuyên truyền Nghị quyết, chính sách bằng hình thức sân khấu hoá. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có chuyên môn ngành Luật, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được đào tạo bài bản mà chủ yếu là kiêm nhiệm. Mô hình Trung tâm Tư vấn pháp luật của công đoàn cấp tỉnh vẫn còn gặp khó khăn trong nguồn kinh phí, nhân lực để hoạt động.

Trước thực tế đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm xây dựng các chính sách ưu đãi đối với đội ngũ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của công đoàn các cấp, để từ đó thu hút, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật hướng tới tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phát huy vai trò đối với công tác tư vấn pháp luật

Là địa bàn đông công nhân lao động, phức tạp trong quan hệ lao động, vì vậy, để ổn định quan hệ lao động, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tăng cường công tác tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên và người lao động.

Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật cho người lao động ảnh 3

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương tư vấn pháp luật trực tiếp cho công nhân lao động tại phân xưởng. Ảnh: CSCC

Từ năm 2015 đến năm 2017, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập với 1 cán bộ chuyên trách tư vấn pháp luật, 1 cán bộ kiêm nhiệm tư vấn pháp luật, 9 cán bộ là cộng tác viên tư vấn pháp luật. Từ năm 2018 đến năm 2020, Trung tâm Tư vấn pháp luật được giải thể, trở về mô hình Văn phòng Tư vấn pháp luật trực thuộc Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động với 1 cán bộ chuyên trách, 1 cán bộ kiêm nhiệm về công tác tư vấn pháp luật. Từ năm 2021 đến nay, văn phòng duy trì 1 cán bộ chuyên trách tư vấn pháp luật, 2 cán bộ kiêm nhiệm tư vấn pháp luật.

Bên cạnh đó, mỗi Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn ngành đều cử 1 cán bộ phụ trách công tác tư vấn pháp luật gắn với báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức hoạt động tư vấn pháp luật ngày càng đổi mới phong phú hấp dẫn. Từ năm 2015 đến năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được gần 65 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho gần 7.000 lượt đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút gần 15.000 lượt công nhân, viên chức, lao động, tham gia với cơ quan Nhà nước triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động...

Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật cho người lao động ảnh 4

Thiếu hiểu biết về pháp luật là nguyên nhân của không ít các cuộc đình công. Ảnh: CSCC

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức được 8 cuộc thi với hơn 1.500 lượt người tham gia bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức các trò chơi, giao lưu kết hợp với tuyên truyền pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Phòng, chống ma túy, HIV/AIDS… 14 cuộc truyền thông với 2.290 công nhân, viên chức, lao động tham dự được tổ chức, tuyên truyền pháp luật về chế độ, chính sách lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thông qua hình thức hái hoa dân chủ, hình thức tổ chức các đội thi để cung cấp kiến thức, lồng ghép thi năng khiếu bằng các tiểu phẩm. Đã tổ chức được 31 lớp tập huấn cho 3.151 lượt cán bộ công đoàn, công nhân, lao động về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công chức, Luật Viên chức…

Ngoài hình thức tư vấn trực tiếp, trực tuyến, tư vấn bằng văn bản, qua điện thoại, qua tổng đài 1080, tin nhắn qua các nhà mạng, ki-ốt tư vấn pháp luật, qua Trang truyền hình Công đoàn, Báo Lao động Nghệ An, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Nghệ An, hệ thống Zalo, Facebook…, các cấp công đoàn còn tổ chức tư vấn lưu động kết hợp với việc đối thoại giữa chủ sử dụng lao động với người lao động tại các doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho công nhân, lao động tại các khu nhà trọ công nhân ở khu công nghiệp vào ban đêm; tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật" cho cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, để phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới; tập trung tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân, lao động trong các dịp "Tháng Công nhân"…

Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật cho người lao động ảnh 5

Phát tài liệu tuyên truyền Luật Lao động cho công nhân tại phân xưởng làm việc. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, để giải quyết các cuộc đình công xảy ra trên địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp cùng với các ban, ngành trực tiếp làm việc và thương lượng với chủ sử dụng lao động, giải quyết cơ bản các kiến nghị chính đáng của người lao động, được chủ sử dụng lao động chấp nhận và cam kết thực hiện. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, cán bộ công đoàn đã giải thích, tư vấn các quy định pháp luật liên quan cho công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp, để các bên liên quan thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, các quyền và trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Đánh giá về hoạt động tư vấn pháp luật, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định: Công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn Nghệ An đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới hình thức tư vấn, tuyên truyền pháp luật. Qua đó, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn các cấp, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, và ý thức chấp hành pháp luật, giải quyết hiệu quả các vụ khiếu nại lao động, tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, tham gia giải quyết đình công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Công tác tư vấn pháp luật đã giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, từ đó tạo được lòng tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Tin mới

Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 1 trước Câu lạc bộ Viettel tại vòng 17 V.League là trận thứ 5 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ không biết đến mùi chiến thắng. Mặc dù đội nhà đã có những màn trình diễn nhợt nhạt, kém thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua. 
Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ tiểu thương và Ban quản lý Hợp tác xã Phong Toàn ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) phản ánh tình trạng kinh doanh không hiệu quả và xin được giảm tiền thuế thuê đất. Tìm hiểu thực tế hoạt động của chợ Phong Toàn, cho thấy sự đìu hiu, sa sút là có thật. Bởi vậy, việc cấp thiết cần làm ngay ở Hợp tác xã Phong Toàn bên cạnh tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghĩa vụ thuế, là việc cần năng động chuyển đổi trong kinh doanh, quản lý, đưa hợp tác xã bắt kịp xu thế thị trường, thoát khỏi tình cảnh như hiện nay.
Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Nghệ An: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân

(Baonghean.vn) - Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, ngay sau khi Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Việt Nam ghi nhận ca đậu mùa khỉ, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Việt Nam ghi nhận ca đậu mùa khỉ, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Việt Nam đã có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời...
Tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong cơn lũ dữ

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong cơn lũ dữ

(Baonghean.vn) - Cơn lũ đi qua đã để lại hậu quả nặng nề đối với đồng bào vùng cao biên giới Kỳ Sơn, huyện vốn đã nghèo của cả nước nay lại càng gian nan hơn. Trong khó khăn hoạn nạn, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 khẩn trương có mặt giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

(Baonghean.vn) - Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn; Toàn tỉnh vẫn còn 169 trường "đóng cửa" do ngập lụt… là những thông tin nổi bật ngày 3/10.
Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

(Baonghean.vn) - Trong chiều 3/10, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ tại 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, để đến với bà con, các đoàn cứu trợ rất vất vả, vì phải lội dưới nước bùn sâu và chảy xiết.
Thỏa thuận hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Thỏa thuận hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động để hoãn thực hiện hợp đồng không? Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động có được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác không? Công ty tôi sắp tới sẽ ngừng hoạt động 5 tháng, nếu hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
Sau những giải thưởng văn chương

Sau những giải thưởng văn chương

(Baonghean.vn) - Năm 2022 đánh dấu hoạt động mạnh mẽ của làng văn với các cuộc thi quy mô từ Trung ương tới các tỉnh, thành, ban, ngành. Hội Nhà văn Việt Nam có cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi. Báo Văn Nghệ có cuộc thi truyện ngắn tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, cuộc thi chủ đề “Viết về người lao động và công đoàn” của Báo Lao động giải thưởng cho tiểu thuyết là 400 triệu đồng/giải Nhất và truyện ngắn là 200 triệu đồng/giải Nhất.