Nâng cao vị thế cho phụ nữ

(Baonghean.vn) - Sáng 25/12, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và tổng kết kết quả thực hiện hoạt động VSTBPN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đại diện  các sở, ban ngành, địa phương trong toàn tỉnh cùng tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Năm năm qua  thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, đã tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.  Đồng thời giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đánh giá kế quả thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực cho thấy, trên hầu hết các lĩnh vực chúng ta đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu vượt kết quả đề ra. Đơn cử, trong năm năm đã giải quyết việc làm cho  179.000 lao động ( tỷ lệ nữ là 42, 6%, vượt chỉ tiêu 40%); tỷ lên nữ đại biểu Quốc hội tăng 3, 07% so với nhiệm kỳ trước, cán bộ nữ tham gian Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng 2,93%, cấp huyện tăng 0,57%, cấp cơ sở tăng 2,91%....

Trong năm năm, tỷ lệ lao động nữ Lao động nghề đạt 34% ( vượt 113% kế hoạch)

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới vẫn còn nhiều khó khăn do định kiến giới, việc lồng ghép  mục tiêu bình đẳng giới với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chưa rõ ràng….Giai đoạn tới nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới; đẩy mạnh thông tin tuyền truyền, phổ biến giáo dục;  đầu tư kinh phí cho các hoạt động bình đẳng giới,  bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên cho những ngành, vùng, khu vực có bất bình  dẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng nông thôn, miền núi…

Mỹ Hà