Nâng kiến thức khởi sự HTX và doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 20 và 21/7/2015, tại TP. Vinh, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng khởi sự  HTX, doanh nghiệp cho các HTX, doanh nghiệp thành viên, các sáng lập viên là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại các làng nghề.

Các học viên tiếp thu bài giảng.

Tham gia lớp học, các học viên được trang bị các kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh cho HTX, các chiến lược Marketing; khởi sự kinh doanh và liên kết chuỗi giá trị, cấu trúc chi tiết của kế hoạch kinh doanh; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ... đồng thời giao lưu học hỏi kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng đội ngũ HTX, doanh nghiệp có trình độ và khả năng quản lý, điều hành HTX, doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Đây là một trong những hoạt động thực hiện đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015 có tính đến năm 2020.

Quỳnh Lan