Nâng trách nhiệm quản lý nhà nước trong giáo dục - đào tạo

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ – CP  của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Nghị định 115 được Chính phủ ban hành cách đây 4 năm, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo với tính đặc thù và chuyên nghiệp cao. Tại tỉnh ta, ngay sau khi Nghị định được ban hành, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời,  đã ban hành các văn bản, góp ý bổ sung các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng GD-ĐT cấp huyện. Từ đó, góp phần trong việc giải quyết biên chế, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại phòng giáo dục và đào tạo với số lượng ngày càng đầy đủ, ổn định, chế độ, chất lượng cán bộ, chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng cao. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập như việc phân cấp quản lý ở các trường đại học, cao đẳng, việc thực hiện biên chế trong ngành giáo dục, một số nội dung trong nghị định chưa rõ ràng gây ra khó khăn trong quá trình thực hiện…

Để Nghị định 115 được triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới, kết luận tại hội nghị đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần phân cấp, làm rõ qui trình, nhiệm vụ và phân định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo về công tác quản lý các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh những tồn tại, bất cập trong thực hiện NĐ 115 để rà soát, bổ sung kiến nghị với Bộ Giáo dục và đào tạo. Sở Nội vụ tham mưu, bổ sung một số thông tư để cụ thể hóa Nghị định 115 nhằm nâng cao hiệu quả của Nghị định.

Mỹ Hà