Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Chiều 8/12, tại huyện Quỳ Châu, Tỉnh ủy tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đợt 2 năm 2014); thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Bá Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các huyện, thị ủy các đơn vị thuộc cụm II gồm: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ.

Thực hiện Chỉ thị 03, các huyện, thị ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Quy định 101 của Trung ương, Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Đề án số 07 của Tỉnh ủy về “nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu phát biểu ý kiến

Qua học tập và triển khai thực hiện đã tạo nên những chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự tham gia tích cực của nhân dân trong các phong trào, hoạt động ở cơ sở. Đại đa số cán bộ, đảng viên đã liên hệ bản thân viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ từ nhận thức đến việc làm cụ thể. Tại huyện Nghĩa Đàn có hơn 90% cán bộ, đảng viên viên viết bản đăng ký với 3 nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và nói đi đôi với làm”. Đảng bộ UBND Thị xã Thái Hòa đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đối thoại với nhân dân 10/10 phường, xã. Tại huyện Quỳ Hợp có mô hình điển hình xây dựng làng văn hóa ở xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân…

Đồng chí Kha Văn Tám, Phó Bí thư Huyện ủy Quế Phong phát biểu ý kiến

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các huyện, thị ủy nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng để lãnh đạo đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; trên cơ sở tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị , các địa phương lựa chọn và tập trung giải quyết những bức xúc trong dư luận, hạn chế tại địa phương…

Đồng chí Phan Tiến Hải, Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Bá Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được của các địa phương trong cụm II về việc thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TƯ và  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Đối với thực hiện Chỉ thị 03, phải tập trung xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá cuối năm; triển khai học tập chuyên đề năm 2015; tập trung chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo chủ đề hàng tháng; gắn việc thực hiện chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua khác, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, hoàn thành chỉ tiêu đại hội; triển khai rộng rãi việc thực hiện Chỉ thị 03 trong đối tượng học sinh, sinh viên…

Đồng chí Lê Bá Hùng phát biểu kết luận hội nghị

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cần đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp theo tinh thần nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt kiểm điểm cá nhân, tập thể năm 2014; tổng kết xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ các cấp... Trước đó, trong buổi sáng, đồng chí Lê Bá Hùng đã đi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại xã Châu Bính và UBND huyện Quỳ Châu.

Thành Duy