Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ để đóng góp vào thành công kỳ họp(*)

(Baonghean) - (Trích phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa XVI)Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu khai mạc

...
Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI (nhiệm kỳ 2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ 9.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Xin gửi đến quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân tỉnh nhà lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
...

Trong 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, chưa ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuận lợi, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho cao ở một số ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biễn bất thường, rét đậm, rét hại, nắng nóng liên tiếp xảy ra; dịch bệnh, sâu hại diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của một bộ phận dân cư.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo phát triển ở một số lĩnh vực nhằm ổn định sản xuất, đời sống và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội vẫn giữ được ổn định và có bước tăng trưởng, một số lĩnh vực tiếp tục phát triển. 

Mặc dù vậy, nhưng nhìn lại chặng đường nửa nhiệm kỳ qua và hơn nửa năm thực hiện kế hoạch năm 2013 thì các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đang hết sức nặng nề.

Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp tích cực và đồng bộ, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho những năm sau.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất, làm công tác tổ chức cán bộ, bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Thứ hai, nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013;

Thứ ba, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Đây là nội dung mới hệ trọng trong đời sống chính trị đất nước và của tỉnh nhà nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của Hội đồng nhân dân đối với những cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ thông tin, tuân thủ quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Hội đồng nhân dân sẽ dành thời gian thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các vị được Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ tư, Quyết định 13 nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, đó là:

- Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu;

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013;

- Nghị quyết công nhận đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại 5;

- Nghị quyết về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao;

- Nghị quyết về mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;

- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí cho xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020;

- Nghị quyết về đối tượng, mức thu và quản lý, sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài;

- Nghị quyết về thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh;

- Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn.

- Nghị quyết về bổ sung chương trình ban hành Nghị quyết năm 2013 của HĐND tỉnh;
Đây là nội dung quan trọng tại kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND nghiên cứu, cho ý kiến và thông qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
...

Với những nội dung quan trọng nêu trên, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian 3 ngày. Để kỳ họp diễn ra đúng chương trình, đạt hiệu quả, Thường trực HĐND sẽ điều hành trình bày các báo cáo, việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Đề nghị các vị đại biểu HĐND đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ để đóng góp thiết thực vào thành công của kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục duy trì các đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri với HĐND tỉnh.

Với tinh thần trên, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI.
...
-------------
(*) Đầu đề Báo Nghệ An đặt