Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tạo thành công cho kỳ họp (*)

(Baonghean) - ...Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI diễn ra trong tình hình những tháng đầu năm 2015 kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn gặp không ít khó khăn; trong tỉnh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tốt, an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp; tiến hành đại hội đảng các cấp  tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng... 
 
Tuy vậy, khó khăn trong sản xuất - kinh doanh còn lớn; tình trạng nợ đọng thuế, nợ BHXH, BHYT còn ở mức cao; thời tiết nắng nóng kéo dài gây hạn hán trên diện rộng; cháy rừng đã xảy ra ở một số nơi; hiện tượng lốc  xoáy, mưa đá gây thiệt hại ở nhiều địa phương; dịch bệnh, sâu hại diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của một bộ phận dân cư.
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Trước tình hình đó, kỳ họp này, Hội đồng nhân dân sẽ bàn bạc xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:
 
Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ đánh giá những ưu điểm, khuyết  điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015; bàn và quyết nghị những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 
Thứ hai, HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trong 6 tháng đầu năm 2015; kết quả thực hiện lời hứa, ghi nhận tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. 
 
Thứ ba, HĐND tỉnh tiến hành chất vấn đối với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà đang hết sức quan tâm. 
 
Thứ tư, xem xét, thông qua 21 dự thảo Nghị quyết để quyết định các cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
 
...Với những nội dung quan trọng nêu trên, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian 2,5 ngày; các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
 
Trong suốt 4 năm rưỡi đã qua với 13 kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Kỳ họp thứ 14 này là kỳ họp áp chót. Sự cố gắng của các vị đại biểu HĐND không chỉ góp phần vào sự thành công của kỳ họp, mà còn có tác dụng thúc đẩy nhanh trong chặng nước rút cuối cùng của việc thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ tới.
 
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt