Ngân hàng CSXH Nghệ An: Đảm bảo hiệu quả tín dụng chính sách

(Baonghean) - Năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn chính sách được Chính phủ giao và nguồn vốn nhận ủy thác.

Huy động tối đa nguồn vốn

Năm 2019, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra: Tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; hoàn thành vượt chỉ tiêu nguồn vốn nhận ủy thác được giao.

Đến 31/12/2019, nguồn vốn nhận ủy thác đạt 157,2 tỷ đồng, tăng 30.847 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch cả năm. Trong đó: Cấp tỉnh huy động tăng 16.368 triệu đồng (chiếm 53,06%), cấp phòng giao dịch huy động tăng 14.479 triệu đồng (chiếm 46,93%). Một số phòng giao dịch hoàn thành kế hoạch cao như: Nam Đàn, Anh Sơn, Diễn Châu, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương... Trong đó 2 đơn vị Nam Đàn và Anh Sơn đã có sự cố gắng lớn, tạo ra đột phá về kết quả huy động vốn từ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Việt Phương
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Việt Phương

Tích cực tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương và nguồn lực địa phương, coi trọng các giải pháp huy động vốn trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt khá, tăng 8,05% so với năm trước, tổng nguồn vốn đạt 8.376  tỷ đồng. Vốn huy động trên địa bàn đạt 1.562 tỷ đồng, tăng gần 245 tỷ so với đầu năm; trong đó: Vốn ngân sách địa phương tăng 30,8 tỷ đồng, tiết kiệm qua tổ tăng 93,6 tỷ đồng, tiền gửi qua tổ chức, cá nhân khác tăng 120,3 tỷ đồng.

Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho hay: Năm 2020, Chi nhánh đề ra mục tiêu: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng 25 tỷ đồng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương được Trung ương giao. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tối thiểu 8% so với năm 2019, tương ứng tăng thêm khoảng 700 tỷ đồng, dư nợ đến cuối năm 2020 ước đạt trên 9.000 tỷ đồng.
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

Hoàn thành kế hoạch tăng trưởng huy động vốn được cấp trên giao (dự kiến: 60 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm qua tổ; 100 tỷ đồng tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân); hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tối thiểu từ 99% trở lên. Tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng tín dụng, đạt các mục tiêu: Nợ quá hạn không tăng so với năm 2019; tăng cường thu nợ theo phân kỳ, đặc biệt là cho vay hộ nghèo về nhà ở và các chương trình dân tộc thiểu số; thu hồi nợ đến hạn kỳ cuối tối thiểu đạt 85%.

Chủ động nâng mức cho vay 

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, Chi nhánh tập trung bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT các cấp phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách; quan tâm bố trí đủ chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác được giao; tích cực vận động nguồn vốn ngoài ngân sách ủy thác qua NHCSXH, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao.

Tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương nhằm đảm bảo nhu cầu vay vốn của các đối tượng trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; chỉ đạo làm tốt công tác thu hồi nợ, chú trọng thu nợ phân kỳ nhằm chủ động nguồn vốn đồng thời hạn chế áp lực xử lý nợ cuối kỳ và ổn định chất lượng tín dụng; tích cực phối hợp rà soát, kiểm tra sử dụng vốn để chủ động nâng mức cho vay đạt kết quả tốt.

Ngân hàng CSXH Nghệ An: Đảm bảo hiệu quả tín dụng chính sách ảnh 3
Ngân hàng CSXH kiểm tra mô hình vay vốn sản xuất ở Kỳ Sơn. Ảnh: Việt Phương
Được biết, mới đây, tại công văn chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh đề nghị: Để đảm bảo Kế hoạch tín dụng năm 2020 được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ xuân năm 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố báo cáo ủy ban nhân dân, trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị cùng cấp để chủ động triển khai thực hiện chỉ tiêu huy động vốn được Trung ương cấp bù lãi suất.

Đối với các chương trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo; Cho vay hộ cận nghèo; Cho vay hộ mới thoát nghèo; Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2020, để phục vụ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và sản xuất vụ xuân năm 2020; Tổng Giám đốc cho phép các đơn vị được thực hiện tăng trưởng tối đa 2% so với số dư nợ của từng chương trình tại thời điểm 31/12/2019, đồng thời sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 cho các đơn vị ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao tăng trưởng tín dụng 2020 cho NHCSXH.

chú thích
Những đồng vốn ưu đãi đang được Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chuyển đến người nghèo và các đối tượng chính sách tạo “cú hích” quan trọng để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Ảnh: Việt Phương

Năm 2020, Tổng Giám đốc tiếp tục cho phép các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân, trình Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị cùng cấp điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ giữa 3 chương trình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, nhưng phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đối với chỉ tiêu chương trình tín dụng: Cho vay học sinh sinh viên; Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg, Chi nhánh thực hiện giải ngân theo nhu cầu vay vốn thực tế phát sinh của người vay, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Đối với các chương trình tín dụng còn lại: Chi nhánh quản lý, thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng tối đa bằng dư nợ thực hiện tại thời điểm 31/12/2019 đến khi có Quyết định (thông báo) giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Tổng Giám đốc. Đối với các chương trình và các dự án đã hết thời gian thực hiện, các chi nhánh thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và không thực hiện cho vay quay vòng.

Về Quỹ an toàn chi trả, Chi nhánh thực hiện hạn mức Quỹ an toàn chi trả được giao và thực hiện định mức tồn quỹ tiền mặt theo quy định hiện hành của Tổng Giám đốc. Đối với nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương: Các đơn vị chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo chỉ tiêu đã được giao và tập trung giải ngân kịp thời không để tồn đọng vốn. Sở giao dịch NHCSXH cân đối chuyển vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân vốn tín dụng chính sách của các chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Tổng Giám đốc giao.
Ngân hàng chính sách xã hội: Điểm tựa cho nhiều hộ thoát nghèo

Ngân hàng chính sách xã hội: Điểm tựa cho nhiều hộ thoát nghèo

(Baonghean) - Tỉnh Nghệ An đã ban hành và thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm hộ nghèo. Đặc biệt, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Tin mới

Hình ảnh Nguyễn Tất Thành trong vở diễn sân khấu cải lương Nợ nước non. Ảnh: tư liệu của TH

Vở diễn 'Nợ nước non' - xúc động hình ảnh của 20 năm đầu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Vở diễn “Nợ nước non” khắc họa 20 năm đầu trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa ra mắt công chúng dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp công chúng có một cái nhìn đầy đủ và rõ nét hơn về thời niên thiếu, những bước ngoặt tác động mạnh đến tư tưởng của Người, cho đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước…
Ảnh khu đất vườn cam

UBND thành phố Vinh kiến nghị thu hồi khu đất thực hiện Dự án Vườn Cam Nghi Ân

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh liên quan đến khu đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân do Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư đến nay vẫn trong tình trạng hoang hoá, ngày 25/5/2022, UBND TP. Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi khu đất trên.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với doanh nghiệp trao tặng máy kéo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với doanh nghiệp trao tặng máy kéo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) -  Sáng 27/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức lễ trao tặng 30 máy kéo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai và đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
ảnh

Kết nối các điểm du lịch biển ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bờ biển dài, phong cảnh đẹp và nhiều làng nghề chế biến hải sản, Nghệ An có ưu thế trong phát triển du lịch biển - nghỉ dưỡng. Loại hình du lịch này đã và đang chiếm lượng khách và doanh thu lớn nhất trong hoạt động du lịch của tỉnh. Để phát huy ưu thế, việc liên kết các điểm đến, mở rộng không gian du lịch biển là vấn đề cần được quan tâm trong thời điểm hiện nay.
Cầu thủ nhí Nguyễn Đức Khang

'Bệ phóng' của một tài năng bóng đá

(Baonghean.vn) - Tài năng bóng đá không chỉ là thành quả của một cá nhân cầu thủ. Nó là trái ngọt của gia đình, thầy cô và những vườn ươm phù hợp. Câu chuyện về cầu thủ nhí Nguyễn Đức Khang là một minh chứng điển hình.
Kỷ luật

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 26/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng  và đồng chí Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.
Madam Pang đặt mục tiêu U23 Thái Lan phải vào vòng tứ kết.

Madam Pang ẩn ý muốn U23 Thái Lan loại U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022; Văn Lâm tập chơi chân khi trở lại ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) - Madam Pang đặt mục tiêu U23 Thái Lan phải vào vòng tứ kết. Điều đó cũng có nghĩa, nữ tỷ phú quyền lực này hàm ý muốn U23 Thái Lan loại được U23 Việt Nam; Thủ môn Đặng Văn Lâm cùng 2 người gác đền Tuấn Mạnh và Tuyên Quang đã được yêu cầu tập luyện bóng bằng chân.
Ảnh chỉ đạo PCMT

Nghệ An triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động phòng, chống ma tuý (PCMT) - tháng 6 năm 2022, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành chức năng, các địa phương tập trung lực lượng tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai.
Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Quy định cụ thể để tránh lạm dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Quy định cụ thể để tránh lạm dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

(Baonghean.vn) - Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần bổ sung thêm quy định sử dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh để tránh lạm dụng nhằm giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho người bệnh, cũng như giảm chi của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thông tin nổi bật ngày 26/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/5

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Kỳ Sơn; Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai; Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6... là những thông tin nổi bật ngày 26/5.