Ngân hàng CSXH Nghệ An: Đảm bảo hiệu quả tín dụng chính sách

Việt Phương 01/02/2020 18:36

(Baonghean) - Năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn chính sách được Chính phủ giao và nguồn vốn nhận ủy thác.

Huy động tối đa nguồn vốn

Năm 2019, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra: Tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; hoàn thành vượt chỉ tiêu nguồn vốn nhận ủy thác được giao.

Đến 31/12/2019, nguồn vốn nhận ủy thác đạt 157,2 tỷ đồng, tăng 30.847 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch cả năm. Trong đó: Cấp tỉnh huy động tăng 16.368 triệu đồng (chiếm 53,06%), cấp phòng giao dịch huy động tăng 14.479 triệu đồng (chiếm 46,93%). Một số phòng giao dịch hoàn thành kế hoạch cao như: Nam Đàn, Anh Sơn, Diễn Châu, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương... Trong đó 2 đơn vị Nam Đàn và Anh Sơn đã có sự cố gắng lớn, tạo ra đột phá về kết quả huy động vốn từ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Việt Phương
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Việt Phương

Tích cực tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương và nguồn lực địa phương, coi trọng các giải pháp huy động vốn trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt khá, tăng 8,05% so với năm trước, tổng nguồn vốn đạt 8.376 tỷ đồng. Vốn huy động trên địa bàn đạt 1.562 tỷ đồng, tăng gần 245 tỷ so với đầu năm; trong đó: Vốn ngân sách địa phương tăng 30,8 tỷ đồng, tiết kiệm qua tổ tăng 93,6 tỷ đồng, tiền gửi qua tổ chức, cá nhân khác tăng 120,3 tỷ đồng.

Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho hay: Năm 2020, Chi nhánh đề ra mục tiêu: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng 25 tỷ đồng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương được Trung ương giao. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tối thiểu 8% so với năm 2019, tương ứng tăng thêm khoảng 700 tỷ đồng, dư nợ đến cuối năm 2020 ước đạt trên 9.000 tỷ đồng.

Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

Hoàn thành kế hoạch tăng trưởng huy động vốn được cấp trên giao (dự kiến: 60 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm qua tổ; 100 tỷ đồng tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân); hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tối thiểu từ 99% trở lên. Tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng tín dụng, đạt các mục tiêu: Nợ quá hạn không tăng so với năm 2019; tăng cường thu nợ theo phân kỳ, đặc biệt là cho vay hộ nghèo về nhà ở và các chương trình dân tộc thiểu số; thu hồi nợ đến hạn kỳ cuối tối thiểu đạt 85%.

Chủ động nâng mức cho vay

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, Chi nhánh tập trung bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT các cấp phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách; quan tâm bố trí đủ chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác được giao; tích cực vận động nguồn vốn ngoài ngân sách ủy thác qua NHCSXH, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao.

Tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương nhằm đảm bảo nhu cầu vay vốn của các đối tượng trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; chỉ đạo làm tốt công tác thu hồi nợ, chú trọng thu nợ phân kỳ nhằm chủ động nguồn vốn đồng thời hạn chế áp lực xử lý nợ cuối kỳ và ổn định chất lượng tín dụng; tích cực phối hợp rà soát, kiểm tra sử dụng vốn để chủ động nâng mức cho vay đạt kết quả tốt.

Ngân hàng CSXH kiểm tra mô hình vay vốn sản xuất ở Kỳ Sơn. Ảnh: Việt Phương
Được biết, mới đây, tại công văn chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh đề nghị: Để đảm bảo Kế hoạch tín dụng năm 2020 được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ xuân năm 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố báo cáo ủy ban nhân dân, trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị cùng cấp để chủ động triển khai thực hiện chỉ tiêu huy động vốn được Trung ương cấp bù lãi suất.

Đối với các chương trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo; Cho vay hộ cận nghèo; Cho vay hộ mới thoát nghèo; Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2020, để phục vụ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và sản xuất vụ xuân năm 2020; Tổng Giám đốc cho phép các đơn vị được thực hiện tăng trưởng tối đa 2% so với số dư nợ của từng chương trình tại thời điểm 31/12/2019, đồng thời sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 cho các đơn vị ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao tăng trưởng tín dụng 2020 cho NHCSXH.

chú thích
Những đồng vốn ưu đãi đang được Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chuyển đến người nghèo và các đối tượng chính sách tạo “cú hích” quan trọng để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Ảnh: Việt Phương

Năm 2020, Tổng Giám đốc tiếp tục cho phép các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân, trình Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị cùng cấp điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ giữa 3 chương trình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, nhưng phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đối với chỉ tiêu chương trình tín dụng: Cho vay học sinh sinh viên; Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg, Chi nhánh thực hiện giải ngân theo nhu cầu vay vốn thực tế phát sinh của người vay, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Đối với các chương trình tín dụng còn lại: Chi nhánh quản lý, thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng tối đa bằng dư nợ thực hiện tại thời điểm 31/12/2019 đến khi có Quyết định (thông báo) giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Tổng Giám đốc. Đối với các chương trình và các dự án đã hết thời gian thực hiện, các chi nhánh thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và không thực hiện cho vay quay vòng.

Về Quỹ an toàn chi trả, Chi nhánh thực hiện hạn mức Quỹ an toàn chi trả được giao và thực hiện định mức tồn quỹ tiền mặt theo quy định hiện hành của Tổng Giám đốc. Đối với nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương: Các đơn vị chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo chỉ tiêu đã được giao và tập trung giải ngân kịp thời không để tồn đọng vốn. Sở giao dịch NHCSXH cân đối chuyển vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân vốn tín dụng chính sách của các chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Tổng Giám đốc giao.

Ngân hàng chính sách xã hội: Điểm tựa cho nhiều hộ thoát nghèo

Ngân hàng chính sách xã hội: Điểm tựa cho nhiều hộ thoát nghèo

(Baonghean) - Tỉnh Nghệ An đã ban hành và thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm hộ nghèo. Đặc biệt, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Ngân hàng CSXH Nghệ An: Đảm bảo hiệu quả tín dụng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO