Ngân hàng CSXH Nghệ An: Giải ngân 2,1 tỷ đồng cho hộ nghèo và hộ cận nghèo vay

(Baonghean.vn) - Ngày 28/5, Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An đã giải ngân 2,1 tỷ đồng tại xã Nghi Ân – TP.Vinh, gồm 2 chương trình: cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo.

 

Trong đó, chương trình hộ nghèo 1,5 tỷ đồng cho 76 hộ vay và chương trình hộ cận nghèo 600 triệu đồng cho 30 hộ vay. Bình quân mỗi hộ được vay 20 triệu đồng; nâng tổng dư nợ cho vay đến hộ nghèo tại xã Nghi Ân đến thời điểm hiện nay lên gần 4 tỷ đồng, với 230 hộ được vay vốn.              Ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân tại xã Nghi Ân- TP.Vinh.
 

Nguồn vốn vay đã đáp ứng 90% nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo trên địa bàn xã Nghi Ân. Được tiếp cận vốn vay, các hộ nghèo tại địa phương đã đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần tạo công ăn việc làm và cải thiện cuộc sống.


Quỳnh Lan