Ngân hàng không được cho vay vốn để mua vàng

Để đảm bảo việc bình ổn thị trường vàng trong nước, ngày 8-10, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục ban hành một quy định mới.
 

Cụ thể, theo Thông tư mới này, các tổ chức tín dụng không được cho vay đối với nhu cầu vay vốn để mua vàng, trừ trường hợp được Thống đốc chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng để sản xuất vàng miếng, sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ và cho vay để nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giấy phép.

Thông tư này cũng nêu rõ Ngân hàng Nhà nước quy định hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay được bảo đảm bằng vàng lên tới 250%.

Hiệu lực thi hành của Thông tư là từ ngày 10-10-2011. Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết có hiệu lực trước 10-10, tổ chức tín dụng và khách hàng vay tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến khi trả hết nợ gốc và lãi vốn vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành Thông tư nêu trên là nhằm tiếp tục kiểm soát hoạt động cho vay đối với các nhu cầu vốn mua vàng và cho vay có bảo đảm bằng vàng, góp phần ổn định thị trường vàng và ngoại hối.


Theo Vietnam+