Ngân hàng khuyến mại không được vượt mức lãi suất tối đa

Trường hợp áp dụng hình thức khuyến mại dự thưởng thì lãi suất tiền gửi tối đa được tính trên cơ sở lãi suất niêm yết cộng với tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí giải thưởng so với tổng nguồn vốn huy động...

                                  Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)..

Ngày 26-10-2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành công văn số 8376/NHNN-CSTT trả lời đề nghị của một số Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và tổ chức tín dụng về vấn đề lãi suất tiền gửi trong trường hợp áp dụng chương trình khuyến mãi và chi tiền hoa hồng môi giới trong hoạt động nhận tiền gửi. 

Cụ thể, theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04-4-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xúc tiến thương mại và ý kiến của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương thì tổ chức tín dụng được khuyến mãi đối với sản phẩm, dịch vụ do mình kinh doanh, cung ứng hợp pháp và việc mở thưởng trong chương trình khuyến mãi mang tính may rủi là một trong những hình thức khuyến mãi.

Mặt khác, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân, bao gồm cả khoản chi khuyến mãi dưới mọi hình thức (trong đó có hình thức khuyến mãi dự thưởng) không được vượt mức lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với trường hợp áp dụng hình thức khuyến mãi dự thưởng thì lãi suất tiền gửi tối đa được tính trên cơ sở lãi suất niêm yết cộng với tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí giải thưởng so với tổng nguồn vốn huy động theo chương trình khuyến mãi.

Khi thực hiện chương trình khuyến mãi, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ và Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng) để theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi tối đa.

Khi nhận tiền gửi, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thực hiện các hình thức khuyến mãi không đúng với quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN, Thông tư số 14/2011/TT-NHNN và pháp luật có liên quan.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các quy định của pháp luật liên quan và để tránh tiêu cực trong việc chi hoa hồng môi giới, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành ngân hàng và tác động không tốt đến sự ổn định thị trường tiền tệ, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được chi tiền hoa hồng, môi giới cho tổ chức, cá nhân để dàn xếp cho các hoạt động nhận tiền gửi.


(Theo Vietnam+ )