Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công khai, minh bạch về việc thu phí thẻ ATM

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số 5401/NHNN-TT ngày 16/7/2015 yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ thực hiện niêm yết công khai, minh bạch về việc thu phí thẻ ghi nợ nội địa và lãi suất thẻ tín dụng. 
 
Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)
Theo NHNN, trong thời gian qua, dư luận đã phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về các loại phí, mức phí của thẻ ghi nợ nội địa (còn gọi là thẻ ATM) và lãi suất thẻ tín dụng quốc tế mà các ngân hàng đang áp dụng đối với chủ thẻ.
 
Để tránh những thắc mắc không đáng có trong dư luận về vấn đề phí và lãi suất nêu trên, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ khẩn trương rà soát lại các loại phí, mức phí đang áp dụng đối với thẻ ghi nợ tại đơn vị, bảo đảm việc thu phí tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư số 35/TT-NHNN ngày 28/12/2012.
 
Cụ thể là, chỉ được thu theo loại phí, mức phí được quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình, mức thu phí phải nằm trong biểu khung mức phí quy định tại Thông tư số 35/2012/TT-NHNN. Bên cạnh đó, niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo đúng quy định pháp luật về thu phí dịch vụ thanh toán. Chủ động giải thích, công khai minh bạch các loại phí, mức phí khi ký kết hợp đồng mở thẻ với khách hàng hoặc khi có thay đổi các loại phí, mức phí trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 
Đặc biệt, cần kịp thời thông báo thông tin cập nhật về biểu phí, mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ đến khách hàng. Thực hiện niêm yết công khai lãi suất thực tế cho vay qua thẻ tín dụng theo quy định khi khách hàng mở thẻ và trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.
 
Ngoài ra, cần chủ động nắm bắt thông tin trên thị trường, tiếp thu những phản ánh xác đáng, khách quan; giải thích và phản hồi trước khách hàng hoặc công chúng về những thắc mắc liên quan đến mức phí và loại phí thẻ ghi nợ nội địa, mức phí và lãi suất qua thẻ tín dụng./.
 
Theo ĐCSVN