Ngân hàng NN&PTNT Quỳ Hợp: Kênh vốn chủ lực trong XĐGN

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 21/3, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quỳ Hợp đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một trong 2 đơn vị được huyện ủy Quỳ Hợp chọn làm đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy gặp không ít khó khăn song tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng NN&PTNT Quỳ Hợp đã khắc phục khó khăn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào trong tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện.

Mục tiêu hoạt động kinh doanh 5 năm qua của đơn vị đều được xây dựng cao hơn so với những nhiệm kỳ trước và so với nghị quyết đại hội đầu nhiệm kỳ. Cụ thể là năm 2010, nguồn vốn quản lý mới chỉ hơn 110,6 tỷ đồng thì đến năm 2014 đã đạt là 440 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng từ 15-20%.

Với phương châm “mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn và hiệu quả” nên công tác xây dựng kế hoạch đầu tư vốn được đặc biệt chú trọng theo hướng kết hợp tính chủ động, sáng tạo của ngân hàng cơ sở với tính định hướng thống nhất toàn đơn vị, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, mở rộng diện hộ và mức cho vay.

Thay vì chủ yếu cho vay dựa vào tài sản thế chấp như trước đây thì hiện nay, cán bộ tín dụng đã mạnh dạn dựa vào hiệu quả dự án sản xuất kinh doanh để cho vay nên đã nâng cao dư nợ cao.

Năm 2010 dư nợ hơn 83 tỷ đồng thì năm 2014 là hơn 354 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 40%. Điều đáng nói là mặc dù số dư nợ tăng so chất lượng tín dụng vẫn đảm bảo, vốn đầu tư đều phát huy hiệu quả thể hiện là việc trả nợ đúng hạn rất cao.

Tính đến 31/12/2014 tỷ lện nợ quá hạn chỉ chiếm 0,88% tổng dư nợ. Nhờ vậy đã quay vòng được nguồn vốn, tái tạo đầu tư, trong sạch lành mạnh địa bàn, mở rộng hoạt động cho vay, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện năm 2014 xuống còn 19% theo chuẩn mới.

 

Toàn cảnh đại hội

 

Cùng với công tác chuyên môn, công tác xã hội, từ thiện luôn được Ngân hàng NN&PTNT Quỳ Hợp quan tâm chăm lo. Những năm qua, cùng với ngân hàng các huyện bạn đã nhận phụng dưỡng 3 bà mẹ VN anh hùng, xây dựng 65 ngôi nhà tình nghĩa. Riêng Ngân hàng NN&PTNT Quỳ Hợp đã xây mới và tu sửa 6 nhà tại Tam Hợp, Hạ Sơn, Liên Hợp, Châu Lộc, Nam Sơn và thị trấn Quỳ Hợp từ nguồn đóng góp của cán bộ công nhân viên và tiết kiệm chi phí của toàn đơn vị.

Để đạt được kết quả nêu trên, Chi bộ ngân hàng NN&PTNT Quỳ Hợp với 18 đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu nhằm tập trung trí tuệ của tập thể đề ra những biện pháp và giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ngân hàng NN&PTNT Quỳ Hợp sẽ phát huy vai trò lãnh đạo của chi ủy, mở rộng quy mô và nghiệp vụ kinh doanh đa năng, đảm bảo an toàn vốn, gắn kinh doanh với phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tập thể chi bộ quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị “trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào cấp ủy và 01 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phan Giang