Ngân hàng Nông nghiệp Nghệ An: Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn 18% - 20% năm 2012

(Baonghean)- Ngày 10/1, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tới dự có đồng chí Thái Văn Hằng- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2011, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, lạm phát, giá cả hàng hoá biến động thất thường; Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, thắt chặt tín dụng; Thị trường tiền tệ thiếu ổn định…, Ngân hàng Nông nghiệp Nghệ An chủ động hoạch định nhiều giải pháp sát thực, linh hoạt, cạnh tranh lành mạnh, tập trung ưu tiên vốn cho vay nông ngghiệp nông thôn, xuất khẩu lao động, doanh nghiệp nhỏ, vừa. Đến 31/12/2011, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 8.259 tỷ đồng, tăng 1.377 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 20%. Doanh số cho vay cả năm 8.522 tỷ đồng, tăng 1.421 tỷ đồng so với năm 2010. Tổng dư nợ và các khoản đầu tư đến 31/12/2011 đạt 6.705 tỷ đồng, tăng 907 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ xấu chỉ chiếm 0,75% trong tổng dư nợ.

 

Năm 2012, Ngân hàng nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn 18% - 20%; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15% - 17%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ. Đảm bảo thu nhập cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2012, Ngân hàng nông nghiệp cần triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về kinh doanh tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, lấy địa bàn nông nghiệp, nông thôn và kinh tế hộ là đối tượng phục vụ chủ yếu. Tập trung ưu tiên đầu tư vốn cho khu vực nông nghiệp nông thôn. Thực hiện tốt kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, giải ngân đúng tiến độ, kịp thời chấn chỉnh, phát hiện xử lý các sai sót. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát gắn với nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động, chủ động ngăn ngừa và phòng chống các tiêu cực phát sinh, đảm bảo nguồn vốn đến với nhân dân kịp thời, đúng đối tượng.


Quỳnh Lan