Ngành Công thương: Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế

(Baonghean) - Năm 2014, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của các địa phương nên sản xuất công nghiệp và thương mại của Nghệ An đạt được những kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế. Nhân dịp đầu xuân 2015, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương.
 
Phóng viên: Năm 2014, sản xuất công nghiệp và thương mại Nghệ An đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật?
 
Đồng chí Phan Thanh Tịnh: Năm 2014, vượt qua những khó khăn, sản xuất công nghiệp trên đà phục hồi, nhất là những tháng cuối năm ở một số ngành có lợi thế. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30.846 tỷ đồng, tăng 13,537% so với năm 2013, đạt 104,92% kế hoạch năm (cả nước có tốc độ tăng 7,14%). Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 8,58%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,14%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,52%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,41%. Năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong vòng 3 năm gần đây do có một số nhà máy, dây chuyền mới làm tăng sản phẩm sản xuất; một số sản phẩm là nguyên, vật liệu đầu vào cho xây dựng như đá xây dựng, gạch nung, xi măng, tấm lợp bước đầu phục hồi sản xuất.
 
Đồng chí Phan Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương
Toàn tỉnh có 32 cụm công nghiệp (CCN) đã thực hiện các bước đầu tư xây dựng. Trong đó có 9 CCN được lấp đầy, 7 CCN đang thực hiện đầu tư và có doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, 8 CCN đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, 8 CCN lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Các cụm công nghiệp trên đã thu hút 179 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư các doanh nghiệp CCN đạt 2.038 tỷ đồng. Số lao động làm việc trong các CCN là 11.745 người. Hiện nay, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong các CCN đạt xấp xỉ 2.358 tỷ đồng/năm, chiếm 9% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Thu ngân sách từ các doanh nghiệp CCN đạt khoảng 165 tỷ đồng.
 
Năm 2014, ngành Công Thương đề xuất UBND tỉnh công nhận thêm 7 làng nghề mới, nâng tổng số làng nghề toàn tỉnh lên 133 làng. Cùng đó, ngành tổ chức tốt việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kết quả, có 2 sản phẩm đạt cấp khu vực, 11 sản phẩm đạt danh hiệu cấp tỉnh. Sản xuất tại các làng nghề phát triển khá đa dạng, thu hút lực lượng lao động thường xuyên gần 28.600 người với thu nhập khoảng 21 triệu đồng/người/năm.
 
Về hoạt động thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm 2014 đạt 34.652 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 682 triệu USD, tăng 5,53% so với năm 2013, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2014 đạt 415,4 triệu USD, tăng 10,2% so với năm trước. Trừ thành phần kinh tế tập thể, còn lại các thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu đều tăng hơn năm trước, tăng mạnh ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với mức tăng 19,87%.
 
Phóng viên: Để đạt được kết quả đó, ngành đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Phan Thanh Tịnh: Năm qua, ngành Công Thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách phát triển Công nghiệp triển khai lập Quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; Quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Tổng hợp, báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến 2020; ngành cũng rà soát tình hình lập, phê duyệt quy hoạch, đề án phát triển các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương; phối hợp với các đơn vị tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Gian hàng giới thiệu sản phẩm của huyện Quế Phong tại Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An 2014. Ảnh: Thu Huyền
 
Ngoài ra, ngành cũng đã tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về: Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Đề án “Thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực công thương đến năm 2020”; Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Xây dựng Đề cương quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035. Tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2016 - 2020...
 
Phóng viên: Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2015, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xin đồng chí cho biết một số giải pháp nhằm tạo nên khí thế mới trong các lĩnh vực của ngành đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu trong năm 2015?
 
Đồng chí Phan Thanh Tịnh: Trên cơ sở dự báo tình hình, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu năm 2015: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ở mức cao nhất; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tốt các nguồn lực phục vụ cho phát triển; nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tất cả nhằm tạo bước phát triển cao hơn, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An.
 
Sản xuất tại Công ty may Yên Thành.
 
Các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): 34.882 tỷ đồng, tăng 13,08% so với năm 2014; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: 45.000 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu: 550 triệu USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 420 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu: 350 triệu USD. 
 
Cùng với việc rà soát hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngành Công Thương tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, tiến hành xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành, chuẩn bị phương án, các chỉ tiêu của ngành phục vụ cho nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Ngành tập trung vào các nhóm giải pháp: Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phát triển thị trường nội địa, phát triển xuất nhập khẩu; Quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ doanh nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính; chỉ đạo điều hành, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động công thương, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch 2015.
 
Thu Huyền (Thực hiện)