Ngành Công thương: Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước

(Baonghean.vn) - Chiều 13/4 , Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua  khen thưởng giai đoạn 2010-2015, triển khai phương  hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được ngành Công thương đổi mới nội dung và hình thức tổ chức, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm của ngành tạo được chuyển biến tích cực trong đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, phong trào  phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hàng năm  có 12-15 sáng kiến được áp dụng  vào thực tiễn, nhờ đó góp phần quan trọng tăng nhanh  giá trị sản xuất công nghiệp. Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 17.000 tỷ đồng thì năm 2014, đạt gần 31.000 tỷ đồng và năm 2015 dự kiến là trên 34.500 tỷ đồng ( tăng bình quân hàng năm 15,4%).
 
Đặc biệt ngành Công thương luôn quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu phục  vụ  miền núi, vùng cao. Cùng với đó, công tác hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại được tăng cường… Đến nay, thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp  Nghệ An mở rộng trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt  623 triệu USD, dự kiến  năm 2015 phấn đấu đạt 650 triệu USD. Với những thành tích đạt được đơn vị vinh dự được  Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng  Ba; nhiều tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…
 
Trong giai đoạn 2016-2020, Sở Công thương tiếp tục đổi mới công tác thi đua, đa dạng hình thức phát động các phong trào phù hợp với cụ thể của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới trong quản lý nhà nước và công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Các tập thể và cá nhân xuất sắc nhận Giấy khen của ngành Công thương
Dịp này Sở Công thương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015. 
 
Hoàng Vĩnh