Ngành Ngân hàng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(Baonghean) - Năm 2016, mặc dù nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh Nghệ An và sự hỗ trợ, đồng thuận của các cấp, các ngành, cùng nỗ lực của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn, đã giúp ngành Ngân hàng hoàn thành tốt kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chúc mừng Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chúc mừng Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với vai trò cơ quan quản lý, NHNN chi nhánh Nghệ An thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động ngân hàng và thị trường vàng, ngoại tệ trên địa bàn. Cụ thể: Triển khai các cơ chế, chính sách, các giải pháp về quản lý nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Triển khai tích cực các chương trình tín dụng cho các ngành, lĩnh vực đặc thù theo chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN để mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội như:

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP; chương trình hỗ trợ ngư dân vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; triển khai các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; tích cực tham gia giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng, lãi suất giữa TCTD, chi nhánh TCTD với khách hàng, phát huy vai trò cầu nối giữa chi nhánh với các TCTD, chi nhánh TCTD và khách hàng, các đơn vị có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh, tạo niềm tin của khách hàng, sự đồng thuận của các cấp, các ngành đối với hoạt động của ngành Ngân hàng. 

Trong quá trình hoạt động của ngành, NHNN chi nhánh Nghệ An đã chủ động phối hợp tốt với các sở, ngành, UBND các cấp có liên quan trên địa bàn để xử lý, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh như xử lý nợ xấu; công tác quản lý đối với tín dụng chính sách xã hội, về hoạt động tín dụng nội bộ HTX, hoạt động cầm đồ trên địa bàn, công tác giao dịch đảm bảo; phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 67... nhằm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời...; NHNN chi nhánh tỉnh đã chủ động tham mưu nội dung buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy đối với ngành Ngân hàng trên địa bàn để báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng và đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các TCTD, chi nhánh TCTD. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên tất cả các mặt hoạt động của các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn. Trong năm 2016, đã triển khai 56 cuộc thanh tra, kiểm tra với nội dung liên quan đến các mặt hoạt động của các TCTD, chi nhánh TCTD và hoạt động ngoại hối, tín dụng nội bộ hợp tác xã trên địa bàn. Căn cứ kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, NHNN chi nhánh tỉnh đã có 275 kiến nghị đối với các đối tượng thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại qua thanh tra, kiểm tra, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh...

Thực hiện tốt công tác phát triển mạng lưới, đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng trên địa bàn. Năm 2016 có 1 chi nhánh NHTM, 2 QTDND, 1 chi nhánh TCTC vi mô, 1 PGD, 6 ATM, 67 POS được mở mới. Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới ngành Ngân hàng Nghệ An gồm có: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An và 98 TCTD, chi nhánh TCTD cấp 1 (trong đó có 1 Hội sở chính NHTM, 35 chi nhánh ngân hàng, 57 QTDND, 5 chi nhánh TCTC vi mô); 21 chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Nghệ An tại các huyện, thị; 211 phòng giao dịch, 248 ATM, 980 POS, đáp ứng nhu cầu tiền gửi, tiền vay và thanh toán, chuyển tiền, rút tiền trên toàn tỉnh.

Thực hiện tốt vai trò trung tâm thanh toán, tiền tệ trên địa bàn. Công tác tiền tệ kho quỹ tổ chức thực hiện cung ứng tiền mặt kịp thời và đầy đủ cơ cấu các loại tiền cho lưu thông, thực hiện tốt việc điều hòa lưu thông tiền tệ trên địa bàn. Tổng thu tiền mặt qua NHNN ước đạt 39.250 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước; Tổng chi tiền mặt qua NHNN ước đạt 29.100 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm trước, bội thu 10.150 tỷ đồng.

 Với nhiệm vụ kinh doanh và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngành Ngân hàng  đáp ứng tốt các nhu cầu về tiền tệ và ngân hàng của người dân, doanh nghiệp, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Một số kết quả nổi bật đã đạt được như: Nguồn vốn huy động ước đạt 91.804 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 19% (cả nước 14,26%); dư nợ ước 123.519 tỷ đồng, tăng trưởng 18% (cả nước 14,03%), tín dụng trung dài hạn chiếm 58%, nợ xấu chiếm 0,8% tổng dư nợ (cả nước 2,53%). Nghệ An hiện nay đứng thứ 3 về dư nợ cho vay và đứng thứ 9 về huy động vốn; dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ về dư nợ và huy động.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục được tập trung đầu tư cho sản xuất, chú trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình tín dụng của Chính phủ; trong đó: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt gần 57.948 tỷ đồng, chiếm 46,9% (đầu năm chiếm 34%); dư nợ cho vay đối với các đối tượng Chính sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 6.673 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm; dư nợ cho vay gói hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ước đạt 413 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 92,7%; dư nợ cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ước đạt 390 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 341%; dư nợ cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ước đạt 224 tỷ đồng. 

Trong năm 2016, ngành Ngân hàng đã thực hiện chi trả kiều hối đạt 235 triệu USD, tăng 35 triệu USD (bằng 17,5%) so với năm 2015 đã góp phần đáng kể gia tăng nguồn vốn đầu tư phát triển KT-XH tại địa phương. 

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của ngành, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa bàn, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh còn tham gia tích cực và có trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng, với một số hoạt động nổi bật như ủng hộ Tết Vì người nghèo 2016; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ cho các xã nghèo theo sự phân công của Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh; hỗ trợ đồng bào lũ lụt...

Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trên cơ sở mục tiêu, định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2017, ngành Ngân hàng Nghệ An xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Bám sát định hướng chỉ đạo điều hành chung của ngành, của tỉnh, kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết phát triển các lĩnh vực kinh tế của tỉnh để chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD tăng cường huy động vốn và mở rộng đầu tư tín dụng một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

Triển khai, chỉ đạo thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành đến các TCTD, chi nhánh TCTD và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo tập trung vốn cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ; cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 của UBND tỉnh Nghệ An; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về quản lý thị trường vàng, ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm túc các tồn tại sai phạm.

Tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến ngành Ngân hàng; tích cực thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, đồng thời thường xuyên có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao đối với hoạt động của ngành.

NHNN Chi nhánh Nghệ An

tin mới

Nghệ An sẽ lập các đoàn công tác kiểm tra, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Nghệ An sẽ lập các đoàn công tác kiểm tra, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn) - Tổ công tác phụ trách giải ngân vốn đầu tư công UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản triển khai đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực đầu tư công năm 2024 đã đề ra.

Nông dân xứ Nghệ thu bộn tiền từ 'ship' ngô nếp liên tỉnh

Nông dân xứ Nghệ thu bộn tiền từ 'ship' ngô nếp liên tỉnh

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm, trên vùng đồng ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, nông dân bước vào những ngày thu hoạch “mẻ cuối” vụ ngô đông. Người dân cho biết, trồng ngô đông trên đất hai lúa mang lại thu nhập khá cao, thu hoạch không kịp để bán nhờ bán qua mạng và "ship" ngô liên tỉnh.

Du khách rất hào hứng với điệu hát múa của người Thái trong các tour du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Khi hợp tác xã tham gia làm du lịch

(Baonghean.vn) - Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng là hướng đi hiệu quả và phát triển mạnh mẽ những năm gần đây. Đặc biệt, có sự tham gia của hợp tác xã, loại hình du lịch này càng khởi sắc, không chỉ đem lại thu nhập mà còn góp phần khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền.

Trông giữ xe

Cần siết chặt tình trạng nhập nhèm giá vé giữ xe đầu năm

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới là thời điểm người dân thường đến các đền, chùa để thắp hương và làm lễ đầu năm. Trước lượng lớn người đổ về, tình trạng nhập nhèm về giá vé giữ xe lại tiếp diễn tại một số điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh.

Tàu cá

Ngư dân Nghệ An tìm hướng chuyển nghề

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh nghề khai thác hải sản ngày càng kém hiệu quả, nhiều rủi ro, ngư dân vùng ven biển Nghệ An đang tìm hướng chuyển nghề. Các địa phương cũng đang tích cực hỗ trợ người dân tái cơ cấu ngành nghề theo hướng giảm tỷ trọng nghề đánh bắt.

Chè dây Yên Tĩnh

Cây chè dây vươn cao trên miền Yên Tĩnh

(Baonghean.vn) - Về Yên Tĩnh, chúng tôi cuốn vào câu chuyện làm ăn mới của người dân và cán bộ xã vùng sâu này. Và “cuốn” nhất, là chuyện cây chè dây Yên Tĩnh được chính người dân ở đây năng động, sáng tạo làm nên sản phẩm được đóng bao bì, tiêu thụ tốt, đang ngày một lan xa tiếng tăm...

Lao động tại 1 doanh nghiệp dệt may Đô Lương đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

Đến 10 tháng Giêng âm lịch, gần 30 nghìn lao động trở lại làm việc ở Khu Kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, đến hôm nay (19/2), tức 10 tháng Giêng, đã có tổng cộng gần 30 ngàn lao động tại 92 doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.