Ngày 12/6: Các địa phương, đơn vị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 12/6, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Đảng bộ xã Thịnh Thành (Yên Thành): Ngày11 - 12/6, Đảng bộ xã Thịnh Thành tổ chức Đại hội đại biểu khóa 28 nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thịnh Thành đã khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27 đề ra.
 
Toàn cảnh đại hội.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,05%/năm, thu nhập bình quân đầu người 30,4 triệu đồng/năm, gấp 2,5 lần so với 2010. Về văn hóa xã hội có bước phát triển với 5 làng văn hóa đã được công nhận trong nhiệm kỳ vừa qua, tỷ lệ gia đình văn hóa 83%, số hộ đã được xem truyền hình và nghe đài đạt 100%, 14/16 đạt khu dân cư tiên tiến, công tác giáo dục, đào tạo, công tác y tế, dân số KHHGĐ được thực hiện tốt, an ninh quốc phòng được giữ vững.
 
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thịnh Thành xác định cần tập trung phát triển nông nghiệp theo quy hoạch vùng, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng KHKT vào sản xuất; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến của, hiến công xây dựng nông thôn mới; quản lý tốt công tác đất đai….
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời bầu Bí thư, Phó Bí thư; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Mai Anh - Thái Hồng
(Đài Yên Thành)
 
 
* Đảng bộ Phân viện điều tra - quy hoạch rừng  Bắc Trung bộ:
 
Sáng 12/6, Đảng bộ Phân viện điều tra - quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2010. Đảng bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Điều tra - quy hoạch rừng có chức năng điều tra cơ bản tài nguyên rừng; quy hoạch, thiết kế rừng và đất lâm nghiệp; tư vấn và dịch vụ về kỹ thuật lâm nghiệp và các lĩnh vực liên quan trong phạm vi các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và một số vùng sinh thái khác. 
 
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã có lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực chuyên môn: Công tác Kế hoạch - Kỹ thuật, thông tin tư liệu; tổ chức - hành chính, tài chính; chăm lo đời sống vật chất, thu nhập cho người lao động. Giá trị năm sau cao hơn năm trước: giá trị hợp đồng tăng bình quân từ 5 - 20%/năm; mở rộng địa bàn và tạo thêm nhiều việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng thu nhập bình quân 18%, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước…
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Hồng Khanh
 
* Đảng bộ xã Xuân Thành (Yên Thành): Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ xã Xuân Thành tổ chức đại hội đại biểu khóa 24, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Toàn cảnh đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, với nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, các Nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống. Kinh tế Xuân Thành có bước phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 960 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11.85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 22 triệu đồng/năm.
 
Đặc biệt trong 5 năm qua, nhờ phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, Xuân Thành đã đầu tư trên 120 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi như mở rộng và bê tông hóa đường giao thông nông thôn, chuyển đổi ruộng đất thuận lợi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, khuôn viên trụ sở làm việc; khuyến khích mở rộng các ngành nghề kinh doanh, khai thác tiềm năng khu du lịch sinh thái tâm linh Đền - Chuà Gám….
 
Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT phát triển sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, 3 trường đều được công nhận chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,5%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. 
 
Với phương châm đổi mới, đoàn kết, khai thác tối đa tiềm năng, Đảng bộ, chính quyền, MTTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Xuân Thành quyết tâm chung sức đồng lòng thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng khóa 24, hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM trên địa bàn, đưa xã trở thành xã khá của huyện Yên Thành/.
 
Phan Hiền-Thái Dương
Đài Yên Thành
 
* Đảng bộ xã Nam Thái (Nam Đàn): Sáng ngày 12/6, Đảng bộ xã Nam Thái đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Các đại biểu tham dự đại hội.
 
Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân nên nhiệm kỳ 2010 - 2015 Nam Thái kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,65%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 21,8 triệu đồng/năm (đạt 109% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), tỷ lệ hộ nghèo từ 14,1 (năm 2011) giảm xuống còn 6,5% (năm 2014).
 
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80%; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị được giữ vững, TTATXH cơ bản được đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, vận động nhân dân hiến 3.578 m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Hiện Nam Thái đã đạt 14/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM.
 
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
                                                                                     Thúy Tình - Minh Giang
(Đài Nam Đàn)
 
* Đảng bộ xã Đồng Văn (Tân Kỳ): Ngày 12/6, Đảng bộ xã Đồng Văn (Tân Kỳ) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Toàn cảnh đại hội
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế, xã hội của xã Đồng Văn vẫn có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,93%/năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 13,1 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay toàn xã có 6/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm trên 49%, tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 59,8% đến năm 2015 giảm xuống còn 28,48%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
 
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân được quan tâm củng cố. Việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 được cán bộ, đảng viên và nhân tích cực hưởng ứng. Công tác kiểm tra giám sát trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, trong nhiệm kỳ, đã xem xét và đề nghị kỷ luật 17 đảng viên vi phạm, trong đó đó 17 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách…
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đồng Văn đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt trên 253 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,5%, thu nhập bình quân đầu người là 22 triệu đồng/năm, ổn định mức tăng dân số tự nhiên, làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hàng năm có từ 50 đến 65%, MTTQ và 100% tổ chức đoàn thể đạt đơn vị xuất sắc…
 
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhệm kỳ 2015 - 2020 và bầu  đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ lần thứ 20.
 
     Phương Thảo
(Đài TT-TH Tân Kỳ)
 
* Xã Thanh Chi (Thanh Chương): Sáng ngày 12/6, Đảng bộ xã Thanh Chi (Thanh Chương) đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự có 127/ 224 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Biểu quyết tán thành.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đề ra 47 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ đã có 09 chỉ tiêu vượt, 27 chỉ tiêu đạt, còn 08 chỉ tiêu chưa đạt. 
 
Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã sáng suốt, dân chủ bầu 12 đồng chí vào BCH, bầu 04 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
 
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cơ bản: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: 9-10%, thu nhập bình quân đầu người/năm: 44 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 150 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Phấn đấu hàng năm kết nạp được 14 đảng viên mới. Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh cả nhiệm kỳ.
                                                                  
                                                         Võ Văn Hải
UBND huyện
* Đảng bộ Châu Lộc (Quỳ Hợp): 
 
Sáng ngày 12/6, Đảng bộ xã Châu Lộc đã tiến hành đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Là một trong những xã đặc biêt khó khăn của huyện Quỳ Hợp nhưng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nên đã đạt được kết quả đáng kể. Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt hơn 85 tỷ 708 triệu đồng. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,4%, tăng 0,8% so với NQ. Thu ngân sách đạt 35 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 19,7 triệu đồng/người/năm, tăng 28% so với NQ. Tỷ lệ làng, bản, đơn vị văn hoá đạt 55%, có 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 98%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,9%. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo cho 373 lao động có việc làm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Toàn cảnh đại hội.
Công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới. Từ đảng uỷ đến chi bộ đã thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ, chi bộ TSVM. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 56 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu đảng cho 21 đồng chí từ 30 đến 55 tuổi đảng.
 
Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đảng bộ Châu Lộc phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất nội xã đạt hơn 102 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 11%. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 2.000 tấn. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 46,8 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 80 triệu đồng/năm. Châu Lộc phấn đấu đên năm 2020 đạt 14/19 tiêu chí về NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25%. 75% gia đình đạt văn hoá. Phấn đấu có 70 - 75% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chi bộ HTTNV trở lên, trong đó có 20% chi bộ đạt TSVMTB, không có chi bộ yếu kém. Hàng năm kết nạp được 10 đảng viên mới trở lên. Đảng bộ Châu Lộc phấn đấu đạt TSVM hàng năm và phấn đấu xây dựng xã trở thành xã khá trong các xã vùng cao của huyện Quỳ Hợp.
 
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 6 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ huyện khoá XX nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Thanh Hợp
Đài Quỳ Hợp
 
* Đảng bộ phường Nghi Hải ( TX Cửa Lò):  Sáng 12/6, Đảng bộ phường Nghi Hải đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Toàn cảnh đại hội.
 
Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân phường Nghi Hải đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội khóa XXIII. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7%, tổng giá trị sản xuất năm 2010 đạt 280 tỷ đồng, đến 2015 ước đạt trên 385 tỷ đồng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. 
 
Tại Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Nghi Hải quyết tâm tập trung mọi nguồn lực xây dựng phường Nghi Hải có nền kinh tế đa dạng về ngành nghề, trong đó phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng. Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 9 -11%.
 
Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ phường khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò 20 đồng chí.
 
Mỹ Hạnh 
Đài Cửa Lò