Ngày 13/6: Các địa phương, đơn vị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 13/6, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
* Xã Yên Hợp (Quỳ Hợp): Ngày 13/6, xã Yên Hợp (Quỳ Hợp) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Toàn cảnh đại hội
 
Tuy là xã đặc biệt khó khăn song nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Hợp đã đoàn kết thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ XX đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất nội xã năm 2015 ước đạt gần 67 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 2,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 18 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 36 %. Từ năm 2012-2014, xã đạt danh hiệu tiên tiến về giáo dục. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 60%, tỷ lệ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 87%. Có 4/4 đơn vị trường học, trạm y tế đạt văn hóa, 8/16 xóm bản đạt văn hóa. Quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững.
 
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện tại toàn xã đã bê tông hóa được 2 km, nhân dân hiến đất được 1.210 m2 , hơn 1.020 cây …với tổng trị giá là hơn 2 tỷ đồng. Yên Hợp đã đạt 3/19 tiêu chí nông thôn mới. 
 
Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt công tác đanh giá, nhận xét, xếp loại hàng năm, không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên về mọi mặt, đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 70 đảng viên mới.
 
Với chủ đề “đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát huy nội lực”, nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ và nhân dân xã Yên Hợp sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đại hội đã đề ra như: Tổng thu nhập nội xã đạt gần 250 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2-3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80%, tỷ lệ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 95%, xây dựng 15/16 xóm bản đạt văn hóa…phấn đấu đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, dân chủ, đại hội đã thống nhất bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành khóa XXI và bầu 6 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Phan Giang
Đài Quỳ Hợp
 
* Xã Châu Bính (Quỳ Châu): Ngày 13/6, Đảng bộ xã Châu Bình(Quỳ Châu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
Đại biểu dự đại hội
 
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy đã lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 91,8 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 150 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng vào năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 36,14% theo chuẩn mới. Kết cấu hạ tầng được nâng cấp và từng bước hoàn thiện. Xã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu y tế, giáo dục, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em cũng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ xã Châu Bính đề ra chỉ tiêu về Kinh tế - xã hội, tiếp tục phát  huy nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của nhà nước, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế vững chắc, chăm lo đời sống của nhân dân, đảm bảo vững chắc Quốc phòng – An ninh. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dưng các tổ chức hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
Tại Đại hội các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  mà Nghị quyết Đại hội khóa XIX đề ra.
 
Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí; bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ và bầu 14 đại biểu dự đại hội đại biểu lần thứ 25 Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tin, ảnh: Lao Thanh Chương