Ngày 18/6: Các địa phương, đơn vị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 18/6, Đảng  bộ xã Châu Thái (Quỳ Hợp) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ xã cuối cùng trong tổng số 21 xã, thị trấn của huyện Quỳ Hợp tiến hành đại hội.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, cơ sở hạ tầng được tăng cường; thu ngân sách đạt khá, dịch vụ thương mại từng bước phát triển; các hoạt động VH-XH có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
 
Đại biểu dự Đại hội.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16%. Đến hết năm 2014, tổng giá trị sản xuất nội xã đạt hơn 120,6 tỷ đồng, đạt 99,7%; trong đó  giá trị sản xuất nông nghiệp đạt  hơn 57,7 tỷ đồng, chiếm 47,8%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - TTCN - XDCB: 34,3 tỷ đồng, chiếm 28,5%; giá trị dịch vụ -thương mại đạt 28,5 tỷ đồng, chiếm 23,7%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 3.135 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 15,9 triệu đồng/năm.
 
Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.
Về xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân ở các xóm, bản đã hiến đất, cây cối, hoa màu và tài sản để xây dựng nông thôn mới. Số công trình nông thôn mới do dân đóng góp tăng lên, nhất là đường giao thông và nhà văn hoá xóm, bản. Tổng số km đường bê tông nông thôn lên 4,4 km. Đến nay, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới đạt 5,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,8  tỷ đồng. 
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở được quy hoạch hợp lý, đáp ứng được nhu cầu dạy và học...
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thái xác định các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu như sau: Tổng giá trị sản xuất nội xã: 233.648 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 12%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 320 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm. 
 
Đại hội đã bỏ phiếu bầu 14 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu 8 đồng chí đi dự Đại hội huyện Đảng bộ Quỳ Hợp khóa XX.
 
Thu Hường
(Đài TT-TH Quỳ Hợp)