Ngày 5/6 khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ

Diễn đàn sẽ thảo luận những nội dung quan trọng như ngân hàng, thị trường vốn, đầu tư, thương mại…

Với chủ đề “Từ Chương trình tới hành động - Chuẩn bị sẵn sàng cho các Hiệp định Thương mại mới”, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF 2014) giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày mai (5/6), tại Hà Nội.

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận những tác động, cơ hội và thách thức sau khi Việt Nam ký kết một số Hiệp định quan trọng như Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu…

Những nội dung quan trọng được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm như ngân hàng và thị trường vốn, đầu tư và thương mại, cơ sở hạ tầng, lao động việc làm… sẽ được thảo luận và đề xuất các giải pháp trong kỳ họp này.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam là kênh đối thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài được tổ chức thường niên nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam./.

Theo vov