Ngày 7/6, các địa phương tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 7/6, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
* Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Nghi Lộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Dưới sự lãnh đạo của Thường trực, Ban thường vụ huyện ủy Nghi Lộc, cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2010-2015. Các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ đã tham mưu xét duyệt, kết nạp thêm 1.171 đảng viên mới. Trong đó có 11 đảng viên theo đạo công giáo, 2 đảng viên người dân tộc thiểu số. Hoạt động công tác Đảng, đoàn thể cơ quan được duy trì có nề nếp. Hàng năm các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị đều được cấp trên xếp loại xuất sắc, xuất sắc tiêu biểu. Đảng bộ được Ban thường vụ huyện ủy xếp loại trong sạch vững mạnh 5 năm liền, được Ban thường vụ tỉnh ủy tặng cờ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2010-2014.
 
Toàn cảnh đại hội
 
Tại đại hội, Đảng bộ Cơ quan huyện ủy Nghi Lộc đã thảo luận thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu quan trọng là: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 6/6 chi bộ và Đảng bộ cơ quan giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Xây dựng cơ quan đạt đơn vị văn hóa. 
 
Đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội huyện Đảng bộ khóa XXVIII nhiệm kỳ 2015-2020./.
 
Hồng Vinh 
Đài TT-TH Nghi Lộc
 
 
* Sáng 7/6 Đảng bộ xã Thanh Lương (Thanh Chương) Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Toàn cảnh đại hội
 
Về dự đại hội có 168/320 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã sáng suốt, dân chủ bầu 15 đồng chí vào BCH, bầu 04 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Biểu quyết thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu cơ bản:  Nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10 - 11% .Thu nhập bình quân đầu người đạt 50- 52 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1 tỷ đồng/ năm. Xây dựng thêm 01 làng nghề. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối 2016. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.  Phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp được trên 55 đảng viên mới. Chính quyền,  MTTQ, các đoàn thể hàng năm hoàn thành XSNV.
                                                                  
                                                         Võ Văn Hải
UBND huyện