Ngày càng nhiều khách quốc tế đến Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khi lượng khách lưu trú tại Nghệ An trong 9 tháng giảm 14% so với cùng kỳ năm 2015 thì lượng khách quốc tế lại tăng nhẹ.

Du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp quanh khu vực Hang Rồng (Quỳnh Nghĩa – Quỳnh Lưu).

Sang tháng 9/2016, thời tiết mưa nhiều, không thuận lợi cho hoạt động du lịch, lượng khách du lịch tại các vùng ven biển đã giảm. Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm 2015.

Dự ước trong tháng 9/2016, lượng khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 230.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 5.000 lượt.

Tổng cộng 9 tháng đầu năm 2016, khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 2.723.000 lượt, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khách quốc tế ước đạt 52.000 lượt bằng 101% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.298.000 triệu đồng, trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.908.000 triệu đồng, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2015.

          Vương Bằng