Ngày mai 13/6, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa 13 chính thức khai mạc

(Baonghean.vn) - Ngày 12/6, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất nhằm đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh Nghệ An cũng như của Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2009 – 2014 và làm một số nhiệm vụ quan trọng tại đại hội. Tham gia cùng với 314 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ban Đảng của Tỉnh ủy.

Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất tại đại hội
Đoàn chủ tịch đại hội.

Buổi sáng, bước vào chương trình làm việc, đại hội đã tiến hành hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đại hội; thông qua chương trình và nội quy đại hội. Đại hội cũng đã dành khá nhiều thời gian để đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh Nghệ An, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2009 – 2014. 12 tham luận đại diện cho các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh Nghệ An và các tầng lớp nhân dân - công – nông – trí thức được báo cáo tại đại hội đã làm rõ thêm tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XII, nhiệm kỳ 2009 – 2014; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIII.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa XII, nhiệm kỳ 2009 - 2014 không tham gia khóa XIII nhận quà của lãnh đạo tỉnh.
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội.

Buổi chiều, đại hội đã được nghe đề án nhân sự do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XII, nhiệm kỳ 2009 – 2014 trình bày và tiến hành hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; báo cáo đề án nhân sự và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.  

Ngày mai (13/6), Đại hội Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 chính thức khai mạc.

Minh Chi