Nghệ An: 14 di tích được cấp nguồn tu bổ, tôn tạo trong năm 2019

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản quyết định danh sách các hạng mục di tích được đầu tư kinh phí tu bổ tôn tạo cấp thiết năm 2019. Đây đều là những di tích đã xuống cấp, nhiều di tích bị hư hỏng nghiêm trọng và tập trung chính ở các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc.

Đó là các di tích: đình Giáp Đông (xã Nam Kim), lăng Vua Mai (xã Vân Diên) huyện Nam Đàn. Ở huyện Đô Lương có các di tích: đình Phúc Hậu (xã Lam Sơn), mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và miếu Đông Sơn (xã Trung Sơn). Ở huyện Nghi Lộc có 2 di tích là đền Đông Hải (xã Phúc Thọ), đình Trung Kiên (xã Nghi Thiết).

Di tích đình Cháy hay còn gọi là đình làng Ngoài, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu là một ngôi đình cổ có kiến trúc đẹp được xây dựng đầu thời Nguyễn để thờ các vị thành hoàng của làng. Ảnh: Mỹ Hà

Ở huyện Yên Thành, một trong những địa phương có nhiều di tích nhất tỉnh cũng có nhiều di tích cần phải tu bổ khẩn cấp. Tuy nhiên, trong dịp này chỉ có di tích nhà thờ và lăng mộ các vị tổ họ Võ (xã Thọ Thành) nằm trong danh sách tu bổ. Huyện Diễn Châu có 2 di tích là đình Xuân Ái (xã Diễn An), đình Cháy (xã Diễn Yên).

Số di tích được tu bổ nhiều nhất tập trung tại huyện Thanh Chương với 5 di tích, đó là đền Bà Chúa Chè (xã Hạnh Lâm), đình Đạo Ngạn (xã Cát Văn), đình Làng Thượng (xã Hạnh Lâm), đền Đậu (xã Thanh Hà), nhà thờ họ Nguyễn Như (xã Thanh Văn).

Cũng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, năm nay nguồn kinh phí của UBND tỉnh dành cho việc tu bổ tôn tạo cấp thiết là khoảng 2,7 tỷ đồng, không cao hơn so với năm 2018.

Tuy nhiên, cũng theo kết quả đã thực hiện từ các năm trước, nguồn kinh phí này chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu tu bổ thực tế.  Hiện, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.600 di tích, danh thắng, trong đó có gần 1.200 di tích văn hóa, lịch sử và gần 400 di tích đã được xếp hàng. Dù số lượng di tích khá đồ sộ nhưng hàng năm ngân sách tỉnh chi cho việc tu bổ, tôn tạo các di tích rất hạn chế. Như trong năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao trình tỉnh cấp ngân sách để tu bổ cấp thiết cho 13 di tích bị xuống cấp trầm trọng, nhưng nguồn ngân sách chỉ chi được 9 di tích.

Thực tế cũng cho thấy, do kinh phí chưa nhiều nên nhiều năm qua các giải pháp trùng tu, tôn tạo còn nhiều hạn chế, tôn tạo thiên về xây dựng, không đúng cách, thiếu khoa học. Nhiều di tích chưa có thiết kế cảnh quan, tôn vinh giá trị truyền thống...