Nghệ An: 43 xã được công nhận đạt chuẩn NTM

(Baonghean.vn) - Tin từ Sở NN và PTNT cho biết: 7 tháng đầu năm 2015, đã có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 43 xã (đã có quyết định công nhận). Ngoài ra có 29 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang hoàn chỉnh thủ tục để được công nhận.
 
7 tháng đầu năm 2015, có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM là Nghĩa Long, Nghĩa Bình, Nghĩa Hiếu (Nghĩa Đàn), Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Hòa (Thái Hòa), Cẩm Sơn, Hùng Sơn (Anh Sơn), Hợp Thành (Yên Thành), Nghi Lâm (Nghi Lộc).
 
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2015, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn thông qua chương trình hỗ trợ xi măng đợt 4 của tỉnh.

Châu Lan