Nghệ An: 7 tháng tổng thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.787,8 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8.767,2 tỷ đồng, bằng 64,95% của dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 20,12% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó thu nội địa ước đạt 7.781,2 tỷ đồng, bằng 65,96% của dự toán giao, tăng 22,8%, thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.787,8 tỷ đồng. 
Thu tiền sử dụng đất tăng cao là do thời gian qua các địa phương đẩy mạnh đấu giá đất. Một số địa phương thu tiền sử dụng đất cao như: Thành phố Vinh, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Thái Hòa, Anh Sơn....
Thu tiền sử dụng đất ở thành phố Vinh tăng cao. Ảnh: Lâm Tùng.

Thu nội địa 7 tháng đầu năm không kể thu tiền sử dụng đất ước đạt 5.994,4 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán đã giao, tăng 21,1%.

Nhiều khoản thu so với dự toán đạt cao với cùng kỳ như: Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh ước đạt 2.774,4 tỷ đồng, bằng 61,79% dự toán và tăng 16,15%; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 985 tỷ đồng, bằng 57,94% dự toán và tăng 2,49%...
Bên cạnh đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 133,5 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, giảm 4,8%.
Khu công nghiệp Hemaraj ở Khu kinh tế Đông Nam đang thi công hạ tầng. Ảnh: Trân Châu

Tổng chi ngân sách 7 tháng ước đạt 14.346,2 tỷ đồng, bằng 58,93% dự toán.