Nghệ An bình quân mỗi năm thành lập mới 20 – 30 HTX Nông nghiệp

(Baonghean.vn)- Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đánh giá, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Hợp tác xã kiểu mới (hiện nay trên toàn tỉnh còn có 129/480 xã chưa có HTX kiểu mới).

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Đến ngày 31/12/2016 toàn tỉnh có 438 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với khoảng 150.000.000 thành viên tham gia. Trong 438 HTX nông nghiệp, có 391 HTX (thành lập mới năm 2016 là 35 HTX) đã chuyển đổi hoạt động theo Luật 2012, còn lại  47 HTX chưa tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã.

Số xã chưa có HTX theo phán ánh của cử tri chủ yếu là ở các huyện miền núi (Kỳ Sơn có 17 xã, Tương Dương có 13 xã, Thanh Chương có 13 xã, Nghĩa Đàn 9 xã). Việc thành lập HTX trên địa bàn các xã miền núi rất khó thực hiện bởi các xã này không có nhu cầu thành lập HTX; còn lại một số xã thuộc vùng đồng bằng (như Nghi Lộc có 9 xã) chưa có HTX, tuy nhiên số này chiếm tỷ lệ ít hơn.

Cánh đồng một giống lúa của HTX nông nghiệp Phú Hậu. Ảnh tư liệu
Cánh đồng một giống lúa của HTX nông nghiệp Phú Hậu. Ảnh tư liệu

 Theo quy định của Luật HTX, việc thành lập HTX là tự nguyện; tuy vậy từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2013), đến nay việc chỉ đạo các HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật và vận động các địa phương thành lập mới HTX theo Luật trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến địa phương. Trong đó một số huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt như các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên.

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT đều có thông báo chỉ tiêu thành lập mới HTX nông nghiệp cho các huyện, bình quân mỗi năm thành lập mới được 20 – 30 HTXNN.

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Đề án đổi mới và phát triển HTX giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 20/1/2014. Đồng thời tỉnh đã có chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX tại Quyết định số 87/2014/QD-UBND ngày 17/11/2014 ''quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh'', theo đó mỗi HTX thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Sản xuất tăm tre ở HTX Quế Sơn ( Quế Phong), ảnh tư liệu
Sản xuất tăm tre ở HTX Quế Sơn ( Quế Phong), ảnh tư liệu

Như vậy, trong thời gian qua vấn đề chỉ đạo thành lập và chuyển đổi HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 đã được các cấp, các ngành rất quan tâm chỉ đạo thực hiện. Để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tập thể (mà đặc biệt là HTX) trong những năm tới, UBND tỉnh sẽ yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

 - Tiếp tục truyên truyền Luật HTX 2012 đến tận các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là đến tận các hộ dân tại khu vực nông thôn để nhân dân hiểu vai trò vị trị HTX và tự nguyện tham gia vào HTX, thành lập HTX;

- Củng cố và phát triển các HTX đã tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012 để các HTX đi vào hoạt động có hiệu quả thực chất;

- Phát triển các HTX đa ngành gắn sản xuất với tiêu thụ, khuyến khích các hợp tác xã xây dựng các cửa hàng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, nhất là khuyến khích liên kết giữa các HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp;

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, đặc biệt là các huyện miền núi cần quan tâm chỉ đạo các xã chưa có HTX tuyên truyền vận động thành lập mới HTX, xác định rõ vai trò vị trí HTX trong việc phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó có định hướng thành lập các HTX nông nghiệp, phi nông nghiệp cho phù hợp với từng địa phương.

Gia Huy

( Tổng hợp)

tin mới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.