Nghệ An: Cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do khai thác khoáng sản

(Baonghean.vn)- Cử tri các địa phương bị ảnh hưởng do khai thác khoáng sản đề nghị UBND tỉnh trích nguồn thu từ kinh phí môi trường, phí khai thác khoáng sản cho các xã bị ô nhiễm để hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

Theo cơ chế quản lý điều hành ngân sách hiện hành, nguồn nguồn thu phí bảo vệ môi trường, phí khai thác khoáng sản đã được tỉnh phân cấp thu và hưởng như sau:

Đối với các đơn vị do Cục thuế Nghệ An quản lý thu, ngân sách tỉnh hưởng 100%;  Đối với các đơn vị do các Chi cục thuế cấp huyện quản lý thu, ngân sách cấp huyện hưởng 100%.

Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Châu Hồng, Quỳ Hợp ( ảnh minh họa, Trân Châu)

Đối với phần ngân sách tỉnh hưởng đã phân khai cho các nhiệm vụ về chi sự nghiệp môi trường và phân bổ cho các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các xã theo quy định tại Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015. 

Cơ sở khai thác đá của Công ty Cổ phần 495 xã Hội Sơn Anh Sơn có công suất thiết kế là 60.000m3/năm ( ảnh minh họa, Huyền Trang)

Do đó, việc hỗ trợ thêm cho các địa phương bị ô nhiễm trực tiếp, Sở Tài chính sẽ xem xét, cân đối nguồn thu phí bảo vệ môi trường, phí khai thác khoáng sản hàng năm được giao để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh hỗ trợ thêm cho các đơn vị ngoài quy định tại Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần cân đối và có kế hoạch hỗ trợ các địa phương bị ô nhiễm từ phần ngân sách cấp huyện được hưởng.

PV (TH)