Nghệ An chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng

(Baonghean.vn) - Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 8078/UBND-NN gửi Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị:
 
Ngày 11/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2242/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020, trong đó tại Khoản a, Mục 2, Điều 1 quy định dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị bàn về các giải pháp khôi phục bền vững vùng Tây Nguyên ngày 20/6/2016 về việc đóng cửa rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc,
 
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên; báo cáo UBND tỉnh xử lý các nội dung có liên quan kịp thời, đúng quy định hiện hành.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện trước ngày 31/10/2016.
 
UBND tỉnh Nghệ An