Nghệ An chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý trường hợp vi phạm Chỉ thị 16

(Baonghean.vn) - Lượng công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch theo quy định.

Ngày 6/4, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế;  Sở Tư pháp;  UBND các huyện, thành phố, thị xã;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân thành phố Vinh không tụ tập tại nơi công cộng. Ảnh: Đức Anh

Công văn nêu rõ, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hiện tượng một số công dân, tổ chức chưa thực sự quyết liệt, nghiêm túc trong việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, như: Một số cửa hàng không nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu vẫn mở cửa, tụ tập đông người, nhiều người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng: Quảng trường, các khu vui chơi, giải trí...; Tung tin thất thiệt, tăng giá bán các mặt hàng...

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thành phố, thị xã, tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn quản lý, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Phối hợp chặt chẽ, nắm chắc số lượng công dân sau khi hoàn thành việc cách ly trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe những ngày tiếp theo đúng quy định.

Công an tỉnh, chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định tại các điểm cách ly tập trung; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấp Giấy chứng nhận và thông báo về địa phương của các công dân hết thời hạn cách ly tập trung theo quy định. Đặc biệt, phối hợp với Sở Y tế để triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1459/CV-BCĐ ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng tại các khu cách ly tập trung đã hoàn thành đợt 1, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiếp tục đón công dân về cách ly (nếu có).

UBND tỉnh giao Sở Y tế, tiếp tục giám sát, phát hiện các ca bệnh; Tổ chức xét nghiệm kịp thời theo quy định: Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để xử lý cấp cứu kịp thời bệnh nhân; Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với giai đoạn 3 trở lên.

Giao Sở Tư pháp, thống kê các hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong phòng, chống dịch để thông báo cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho nhân dân và các cơ quan chức năng biết, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Sắp xếp, bố trí cán bộ, công nhân viên trực, làm việc hợp lý, khoa học đảm bảo xử lý công việc hiệu quả, đúng tiến độ.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, yêu cầu các cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện việc cách ly xã hội, tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang theo quy định ...; Thực hiện tốt cuộc vận động chung tay, góp sức phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19; Giám sát xã hội việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh.../.