Nghệ An chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão

(Baonghean) - Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và bão, ngày 12/9/2016, BCH phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn số 13. 

Nội dung công điện như sau: