Nghệ An có 1.018 đối tượng người có công được hỗ trợ về nhà ở trong đợt 1

(Baonghean.vn)- Cử tri một số địa phương  đề nghị UBND tỉnh có giải pháp giải ngân hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013-QĐ/TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2014 đã khảo sát lập danh sách nhưng hiện nay vẫn chưa được hỗ trợ, nhiều nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, một số hộ xây xong rồi chưa có tiền trả nợ (vì đã vay ngân hàng và cá nhân).

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

* Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công:

Niềm vui nhà mới , ảnh tư liệu, minh họa

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An có 26.846 hộ người có công với cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 13.748 hộ xây dựng mới nhà ở và 13.098 hộ sửa chữa nhà ở; tổng số kinh phí ngân sách cần có để hỗ trợ là 815.939,4 triệu đồng.

Đến nay, Trung ương đã cho phép triển khai hỗ trợ Đợt 1 và bố trí vốn cho Nghệ An để hỗ trợ nhà ở cho 1.018 hộ (theo kế hoạch của năm 2013), trong đó:

- Xây mới: 713 căn nhà.

- Sửa chữa, cải tạo: 305 căn nhà. 

Số kinh phí đã được bố trí cho 1.018 hộ nêu trên là 34.793,1 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 32.889,0 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh đối ứng: 1.904,1 triệu đồng.

Theo báo cáo từ UBND các huyện thành thị, hiện nay tỉnh ta đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 1.018/1.018 hộ với số tiền đã giải ngân là 34.793,1 triệu đồng.

* Trả lời nội dung cử tri kiến nghị:

Hiện nay, Trung ương mới chỉ bố trí kinh phí để hỗ trợ nhà ở cho 1.018 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với số đối tượng còn lại, tại công văn số 901/BXD-QLN ngày 8/5/2014, Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg) đã có chỉ đạo UBND các tỉnh:

"Rà soát số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra và chỉ triển khai thực hiện hỗ trợ sau khi có chủ trương của Chính phủ". 

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Tiếp, Diễn Phú, Diễn Châu ( ảnh tư liệu, minh họa)

Như vậy, ngoài 1.018 đối tượng đã được bố trí kinh phí, tất cả các đối tượng còn lại (UBND tỉnh đã phê duyệt trong Đề án và được Bộ Lao động TB&XH nhất trí tại văn bản số 4943/LĐTBXH-NCC ngày 24/12/2014) chỉ được triển khai thực hiện hỗ trợ sau khi có chủ trương của Chính phủ.

Tuy nhiên, do điều kiện nhà ở xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão hoặc theo phong tục tập quán (năm hợp tuổi làm nhà) nên một số hộ gia đình mặc dù chưa được bố trí kinh phí nhưng đã tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở. Quá trình tổ chức xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở các hộ trên thường nợ tiền mua nguyên vật liệu hoặc tiền thuê nhân công, sau khi hoàn thành cần có kinh phí để trả nợ.     

Sau khi nhận được kiến nghị phản ánh thực trạng nêu trên, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời, hướng dẫn cho các đối tượng, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính sớm đề xuất với Chính phủ có chủ trương và cấp vốn kịp thời để giải ngân kinh phí cho các đối tượng đã xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Không chỉ cử tri tỉnh Nghệ An mà cử tri nhiều Tỉnh đều có kiến nghị về việc chậm bố trí nguồn vốn cho đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngôi nhà mới của mẹ Đào Thị Cầu, Nghĩa Đồng ( Tân Kỳ) do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xây tặng

Để giải quyết tình hình trên, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3440/BXD-QLN trong đó có nội dung trả lời: 

"Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có với cách mạng sẽ được thực hiện lâu dài, liên tục, với chủ trương không để một hộ gia đình người có công nào có khó khăn về nhà ở phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cho tới khi hoàn thành. Nhưng do số lượng người có công cần thực hiện hỗ trợ quá lớn, vượt quá dự kiến trong khi ngân sách Trung ương cũng đang phải cân đối để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác nên trước mắt Chính phủ sẽ bố trí vốn để hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 80.000 hộ người có công với cách mạng trong năm 2014 và Quý 2 năm 2015 (...) Đối với số lượng hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở còn lại 267.000 hộ, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vào các năm tiếp theo, dự kiến sẽ hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng vào năm 2018." 

Đến ngày 21/1/2016, Bộ Tài chính có công văn số 1047/BTC-NSNN về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, trong đó có nội dung trả lời:

".. Việc hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho các đối tượng này sẽ xử lý dần theo khả năng ngân sách, phù hợp với quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội."

PV (TH)