Nghệ An có 33 người tự ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Tính đến 17 giờ, ngày 14/3/2021, ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.
Tranh cổ động bầu cử. Nguồn Internet

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, từ ngày 22/02 đến 17 giờ, ngày 14/3/2021, tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 32/32 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (không có tự ứng cử); tiếp nhận 243/251 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (không có tự ứng cử).

Tại ủy ban bầu cử cấp huyện đã tiếp nhận 1.924/1.930 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (không có tự ứng cử); cấp xã tiếp nhận 23.478/23.755 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Riêng hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong tổng số 23.465 hồ sơ có 33 hồ sơ tự ứng cử thuộc 9 huyện.

Cụ thể, huyện Đô Lương có 3 hồ sơ; Thanh Chương có 7 hồ sơ; Nam Đàn có 5 hồ sơ; Hưng Nguyên có 1 hồ sơ, Nghi Lộc có 4 hồ sơ, Diễn Châu có 5 hồ sơ, Yên Thành có 5 hồ sơ, Quỳnh Lưu có 2 hồ sơ, Tân Kỳ có 1 hồ sơ.

Tranh cổ động bầu cử. Nguồn Internet

Theo quy định, chậm nhất vào ngày 16/03/2021, trước ngày bầu cử 68 ngày, ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành việc chuyển hồ sơ ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra chậm nhất ngày 19/3/2021.

Nghệ An được phân bổ bầu 13 đại biểu Quốc hội, gồm 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Về đại biểu HĐND tỉnh được bầu 83 đại biểu; HĐND cấp huyện được bầu 737 đại biểu; HĐND cấp xã được bầu 10.998 đại biểu.